สุขภาพ » ครูบาน้อย เตชปัญโญ เกจิอาจารย์ล้านนา เจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูล ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ใด้เมตตาให้พรปีใหม่ 2563

ครูบาน้อย เตชปัญโญ เกจิอาจารย์ล้านนา เจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูล ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ใด้เมตตาให้พรปีใหม่ 2563

27 ธันวาคม 2019
1460   0

Spread the love

เนื่องในวาระดิถีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พระครูสิริศิลสังวรณ์ หรือ ครูบาน้อย เตชปัญโญ เกจิอาจารย์ล้านนา เจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูล ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ใด้เมตตาให้พรบรรดาศิษยานุศิษย์เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา

โดยในปีนี้ ครูบาน้อยได้ให้พรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “เจริญสุข เจริญพร ญาติโยมทุกคนทุกท่าน ในโอกาสไม่กี่วันข้างหน้านี้ เราท่านทั้งหลาย ก็จะได้ส่งท้ายซึ่งวันเก่า เดือนเก่า ปีเก่าก็จะได้ล่วงล้นพ้นผ่านไปแล้ว จงตั้งสติดีๆ เพื่อจะเป็นการส่งสิ่งที่หรุ่มร้อนวุ่นวายนานาต่างๆให้มันกลับไหลไปตามวัน เดือน ปีเก่าที่จะล่วงล้นพ้นไป ต่อไปอีกไม่กี่วันเราก็จะได้รับเอาซึ่งวันใหม่เดือนใหม่ ปีใหม่ การส่งท้ายของเก่าออกไปนั้นให้สำรวมกายวาจาใจให้ดี อดีตที่ผ่านมาก็ขอให้พ้นจากภัยไกลจากทุกข์ พ้นจากสรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย สะปะเสนียดจังไรทั้งปวงทั้งหลายเช่น โลภะ โมหะ โทสะ ความอิจฉาริษยา ความรักและความชัง ทั้งมวลทั้งหลายให้มันไหลไปตามแม่น้ำคงคา มหาสมุทรสาคร หนักให้เป็นเบา ร้อนให้เป็นเย็น มืดให้สว่าง ขุ่นมัวให้ได้แจ่มใส โอกาสต่อไปให้คลี่ไปได้ด้วยดี แล้ววันที่ 1 มกราคม ที่จะเกิดขึ้นมีขึ้นให้มีความตั้งอกตั้งใจให้มีสติทุกเมื่อ ให้มีสติเป็นที่ตั้ง มีสติเป็นที่มั่นหมาย ทุกอริยบทการยืนการเดินการนั่ง การนอนก็ต้องอาศัยสติเป็นหลัก ทุกอริยบท คิดก่อนคิด คิดก่อนทำ อย่าทำแล้วคิด คิดก่อนคิด คิดก่อนพูดอย่าพูดแล้วคิด เราคิดดีก็ต้องสู่ดี ซึ่งในวันให่ เดือนใหม่ ปีใหม่ เกิดขึ้นมีขึ้นตั้งสติดีๆเมื่อสติเกิดขึ้น จิตเป็นหนึ่งกายเป็นสอง เมื่อเราตั้งอกตั้งใจดีๆแล้วเมื่อเกิดสติขึ้นจะตั้งอกตั้งใจกอบกิจใดๆคล้องจองถูกต้องก็จะทำให้เกิดความโปร่งใสเกิดขึ้น เมื่อจิตเกิดขึ้นจิตเป็นหนึ่งกายเป็นสอง จิตตั้งแล้วปัญญาเกิด เมื่อปัญญาเกิดก็จะทำให้เกิดความสว่างขึ้น ศิลเป็นที่ตั้งศิลเกิดสมาธิเกิด ปัญญาเกิด คิดดีเพื่อดี คิดดีสู่ดี ของจริงทำจริงสู่จริงของดีทำดีสู่ดี ทำดีเพื่อดี ทำดีสู่ดี มันเกิดคุณค่า ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน ผลของงานอยู่ที่การกระทำ คุณค่าและราคาตามมนุษย์เราก็ทำ ครั้นเมื่อเราตั้งอกตั้งใจก่อกิจที่ถูกต้องคล้องจองจะทำให้เกิดความสบาย เกิดความร่มเย็นเป็นสุข เกิดความเจริญก้าวหน้า ทุกวันในโลกนี้อยู่เป็นคู่ๆมีลาภหนึ่งไม่มีลาภหนึ่ง มียศหนึ่งไม่มียศหนึ่ง นินทาหนึ่ง สรรเสริญหนึ่ง สุขหนึ่งทุกข์หนึ่งดังนั้นจึงต้องตั้งออกตั้งใจ สิ่งไหนดีก็ต้องตั้งใจเอาสิ่งนั้น สิ่งไม่เข้าท่าก็พยายามหลีกเลี่ยง หลีกเว้น เพื่อหนักจะได้เป็นเบา ร้อนได้เป็นเย็น มืดได้สว่าง ขุ่นได้เป็นใส ดังนั้นในโอกาสขึ้นปีใหม่จึงขอให้ทุกๆท่านพ้นจากภัยไกลจากทุกข์พ้นจากสรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย สะป๊ะเสนียดจังไรทั้งปวงทั้งหลายจนห่างหายคลี่คลายไปในทางที่ดี ขอให้ทุกท่านจงเจริญด้วยยศสรรเสริญคิดเงินให้ได้เงิน คิดทองให้ได้ทองคิดการงานขอให้สำเร็จผล การเงินการงานการข้าวการของสมปรารถนา การค้าการขายสมปรารถนา การกอบกิจที่ดีสมปรารถนา จงโชคดี โชคดีตลอดปี 2563
ที่จะถึงนี้้เพื่อจะได้ตั้งอกตั้งใจดีๆเพื่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข เจริญด้วยลาภยศสรรเสริญทั่วถึงถึงทั่วได้ทั้งทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายใน จงโชคดีมีโชค มีความเย็นกายเย็นจิตไปตลอดไป