หน้าแรก » องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับมอบภาพวาดเหมือนทางวิทยาศาสตร์ จากผู้เชี่ยวชาญการวาดภาพจากสถาบันสมิธโซเนี่ยน USA

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับมอบภาพวาดเหมือนทางวิทยาศาสตร์ จากผู้เชี่ยวชาญการวาดภาพจากสถาบันสมิธโซเนี่ยน USA

30 พฤษภาคม 2024
115   0

Spread the love

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ดร.ปวิช เฉลิมวัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ผอ.อ.ส.พ.) พร้อมด้วยบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ร่วมให้การต้อนรับ ดร.วีระชัย ณ นคร กรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อดีตผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ คุณวิชัย มะลิกุล จิตรกรนักกีฎวิทยา ผู้เชี่ยวชาญการวาดภาพเหมือนทางวิทยาศาสตร์ สถาบันสมิธโซเนี่ยน USA และดร.รำภา รัตนฤทธิกุล ผู้เชี่ยวชาญยุง

ในโอกาสบรรยายพิเศษ เรื่อง คุณค่าพฤกษศาสตร์กับงานพฤกษศิลป์ พร้อมทั้งร่วมหาแนวทางความร่วมมือในการจัดกิจกรรมวาดภาพทางพฤกษศาสตร์กับองค์การฯ ทั้งนี้คุณวิชัยฯ ได้มอบภาพวาด จำนวน 11 ภาพ ให้แก่ อ.ส.พ. โดยมี ผอ.อ.ส.พ. เป็นผู้รับมอบ

โอกาสนี้ ดร.ปวิช เฉลิมวัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมมอบของที่ระลึก ให้แก่ ดร.วีระชัย ณ นคร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ด้านการให้ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ ด้วยการสนับสนุนความรู้ และเผยแพร่ข้อมูลทางด้านพฤกษศาสตร์ที่สำคัญ อันเป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และ คุณวิชัย มะลิกุล ที่ได้มอบภาพวาดวิทยาศาสตร์ ที่ทรงคุณค่าจำนวน 11 ภาพ ให้แก่ อ.ส.พ.

โดยภาพวาดทั้งหมดจะได้นำไปจัดแสดงให้ประชาชนได้รับชม ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ภายใน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่