เศรษฐกิจ » คณะเภสัชศาสตร์ มช. จัดการประชุมและนิทรรศการนานาชาติเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเภสัชกรรมครั้งที่ 7

คณะเภสัชศาสตร์ มช. จัดการประชุมและนิทรรศการนานาชาติเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเภสัชกรรมครั้งที่ 7

30 พฤษภาคม 2024
1641   0

Spread the love

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 30 พฤษภาคม.นี้ที่ โรงแรม เซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมและนิทรรศการนานาชาติเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเภสัชกรรมครั้งที่ 7 International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology (PST2024) โดยจัดในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2567

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุม และ ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร. ภก. สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ กล่าวรายงาน

ในปีนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ ประเทศไทย (หรือ “THAI INDUSTRIAL PHARMACIST ASSOCIATION” มีชื่อภาษาอังกฤษย่อว่า “TIPA) และมีเจ้าภาพร่วม ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 18 สถาบัน ได้ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติและยังจัดนิทรรศการนานาชาติจัดบูธนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เสัชที่ทันสมัย จุดประสงค์ในการจัดการประชุมเพื่อนักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานในวงการวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจน เภสัชกร นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความคิด นำเสนองานวิจัยที่ทันสมัย อภิปรายเกี่ยวกับเทรนด์ทางเภสัชกรรมล่าสุด

ในงานประชุมวิชาการฯ พบกับนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิที่มากประสบการณ์จากหลายประเทศที่เอเชียและยุโรป มาร่วมประชุมนำเสนอบรรยายองค์ความรู้ และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมอันทรงคุณค่า