สังคม » ผอ.ทอท ชี้แจ้งการเข้ารับส่งผู้โดยสารภายในสนามบินโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้คำนึงความปลอดภัยผู้โดยสาร

ผอ.ทอท ชี้แจ้งการเข้ารับส่งผู้โดยสารภายในสนามบินโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้คำนึงความปลอดภัยผู้โดยสาร

20 พฤษภาคม 2024
172   0

Spread the love

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ชี้แจงพื้นที่ภายในสนามบินเป็นพื้นที่ควบคุม จำเป็นต้องดูแลไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาแสวงหาประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับบริการที่ปลอดภัย และมีคุณภาพ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวถึงกรณีมีการร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับการนำรถยนต์เข้ามารับส่งผู้โดยสารภายในสนามบินโดยไม่ได้รับอนุญาต จนเป็นเหตุให้ถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลงบันทึกประวัติ ว่า ท่าอากาศยานเชียงใหม่ถือเป็นพื้นที่ควบคุม การเข้ามาดำเนินกิจกรรมหรือกิจการใดๆ ต้องได้รับอนุญาตจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.โดยเฉพาะการให้บริการขนส่งสาธารณะ ถือเป็นเรื่องที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งที่ผ่านมายานพาหนะที่จะเข้ามาให้บริการรับส่งผู้โดยสารในสนามบิน ต้องทำการลงทะเบียนกับขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นผู้ประกอบการจะขออนุญาตเข้ามาประกอบกิจการ โดยต้องแจ้งข้อมูลเบื้องต้น อาทิ ประเภทรถ ราคาค่าบริการ ตามสังกัดที่กำหนด เพื่อให้อยู่ในกรอบระเบียบและกฎเกณฑ์การให้บริการผู้โดยสาร สามารถควบคุมคุณภาพบริการ ราคา และความปลอดภัย ไม่ให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในพื้นที่ของ ทอท.

ทั้งนี้ ปัจจุบันท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีบริการรถรับส่งผู้โดยสารแบ่งเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มรถรับส่งผู้โดยสารไม่ประจำทาง ได้แก่ รถแท็กซี่ที่ให้บริการโดยสหกรณ์รถยนต์บริการสนามบินเชียงใหม่ และสหกรณ์นครลานนาเดินรถจำกัด รถตู้ Airport Shuttle Bus และรถแท็กซี่ที่เรียกผ่าน Application Grab Car และกลุ่มรถขนส่งสาธารณะที่ให้บริการตามนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ได้แก่ รถเมล์ RTC City Bus รถสี่ล้อแดง ของสหกรณ์นครลานนาเดินรถจำกัด ซึ่งจะอนุญาตเฉพาะการส่งผู้โดยสารเท่านั้น

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ขอยืนยันว่า ไม่มีเจตนาในการกีดกันผู้ให้บริการรถรับส่งรายอื่นใด แต่จำเป็นต้องกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎระเบียบเพื่อประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้หากผู้ประกอบการมีความประสงค์จะเข้ามาให้บริการรับส่งผู้โดยสารภายในพื้นที่สนามบิน ขอให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนต่อไป