สังคม » อบจ.เชียงใหม่ เดินหน้าเร่งพัฒนาที่ดินสวนสาธารณะ ของการรถไฟฯ เนรมิตรเป็นที่ออกกำลังกายของชาวเชียงใหม่

อบจ.เชียงใหม่ เดินหน้าเร่งพัฒนาที่ดินสวนสาธารณะ ของการรถไฟฯ เนรมิตรเป็นที่ออกกำลังกายของชาวเชียงใหม่

17 พฤษภาคม 2024
156   0

Spread the love

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่บริเวณสวนสาธรณะบนที่ดินของการรถไฟ .วัดเกตุ .เมือง .เชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกอบจ.เชียงใหม่พร้อมด้วยนายสมชาติ วัฒนากล้า รองนายกอบจ.เชียงใหม่ และนางสาวชัญญ์ญาภา พิริยะอานันต์  .อบจ.เขต 4 .เมืองเชียงใหม่ และกรรมการชุมชนได้เดินทางมาติดตามและควบคุมการทำงานของสำนักการช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนำเครื่องจักรและบุคลากรมาพัฒนาที่ดินสวนสาธารณะของการรถไฟแห่งประเทศไทย บริเวณฝั่งตรงข้ามสถานีรถไฟเชียงใหม่

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายก อบจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำหนังสือร้องขอจากนายเกรียงไกร ศิวิลัยซ์ สารวัตรแขวงบำรุงทางลำพูน  การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์จากอบจ.เชียงใหม่จัดส่งเครื่องจักร และเจ้าหน้าที่ดำเนินการทำความสะอาด เก็บขยะ กวาดเศษใบไม้ กิ่งไม้บริเวณสถานีรถไฟเชียงใหม่ และบริเวณโดยรอบสถานี เนื่องด้วยสถานีรถไฟเชียงใหม่เป็นสถานที่ที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาใช้บริการในบริเวณสถานีในแต่ละวันจำนวนมาก โดยพื้นที่ในสถานีรถไฟเชียงใหม่บางส่วนจัดพื้นที่เป็นแปลงสวนสุขภาพ ซึ่งเป็นพื้นที่ทรงงานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและจากการตรวจพื้นที่บริเวณโดยรอบพบว่าเป็นพื้นที่รกร้าง มีกิ่งไม้ใบไม้แห้ง ต้นไม้แห้งขนาดใหญ่ และมีเศษขยะจำนวนมาก จึงทำให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค เป็นแหล่งมั่วสุมของคนไร้บ้าน ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแล้งอาจทำให้เป็นแหล่งเชื้อเพลิงเกิดไฟไหม้ได้ เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมถึงเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามน่าใช้บริการแขวงบำรุงทางลำพูน การรถไฟแห่งประเทศไทย จึงขอความอนุเคราะห์มายัง อบจ.เชียงใหม่จัดส่งเครื่องจักร และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ทำความสะอาด เก็บขยะ กวาดเศษใบไม้กิ่งไม้บริเวณสวนสาธารณะรถไฟเชียงใหม่โดยรอบ โดยให้นายธีรพงศ์เวียงทอง ตำแหน่ง ผู้ช่วยสารวัตรแขวงบำรุงทางลำพูนเป็นผู้ประสานงาน กับอบจ.เชียงใหม่จึงได้เข้าดำเนินการ

นายก อบจ.เชียงใหม่ กล่าวอีกว่า พื้นที่บริเวณนี้มี 2 โซน โซนเอและบี เนื้อที่กว่า 60 ไร่ โดยเบื้องต้นได้หารือกับทางการรถไฟฯว่า พื้นที่แห่งนี้จะพัฒนาเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ เพื่อเป็นปอดใจกลางเมืองเชียงใหม่ ซึ่งอบจ.เชียงใหม่พร้อมจะดำเนินการหากทางการรถไฟฯ ให้อบจ.เชียงใหม่เข้ามาพัฒนา ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องหารือกันต่อไป เพราะพื้นที่แห่งนี้นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับตนว่าอยากให้พัฒนาที่ดินที่ปล่อยให้รกร้างด้านหน้าสถานีรถไฟเป็นสวนสาธารณะสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว

นายธีรพงศ์ เวียงทอง ตำแหน่ง ผู้ช่วยสารวัตรแขวงบำรุงทางลำพูน กล่าวว่า ที่ดินบริเวณนี้เคยให้เทศบาลนครเชียงใหม่เข้ามาดูแลเพื่อพัฒนาเป็นสวนสาธารณะเมื่อกว่า 10 ปีก่อน สมัยนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ เป็นนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ซึ่งตอนนั้นนายกฯทักษิณและนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ อยากให้ทำเป็นสวนสาธารณะและจุดจำหน่ายสินค้าโอทอป SME ด้วย โดยการรถไฟฯได้มอบอำนาจให้เทศบาลฯดำเนินการ และมีการตั้งงบประมาณปรับปรุงพื้นที่โซนเอไปประมาณกว่า 100 ล้านบาท มีการสร้างอาคารแสดงสินค้า รวมถึงห้องประชุมด้วย แต่หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารเทศบาลฯพื้นที่ดังกล่าว ถูกปล่อยให้รกร้าง จนกระทั่งมีคนไร้บ้านเข้ามาอยู่อาศัย กลายเป็นแหล่งมั่วสุม ทางการรถไฟฯจึงได้ปิดประตูและล๊อคกุญแจไว้ แต่ก็ยังถูกแอบตัดกุญแจเข้ามาอาศัยกันอยู่ กลางคืนบริเวณนี้จะมืดและไม่ปลอดภัย

ส่วนพื้นที่โซน บีที่เป็นที่ดินของการรถไฟฯกันไว้ ก็มีต้นไม้ วัชพืชเกิดขึ้นกลายเป็นที่รกร้าง และพื้นที่ดังกล่าวอยู่ใจกลางเมือง ประกอบกับมีประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทางรถไฟจำนวนมาก จึงได้ร้องขอให้อบจ.เชียงใหม่เข้ามาช่วยปรับปรุงและอนาคตอาจจะมีการพัฒนาให้เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองต่อไปซึ่งก็ต้องอยู่ที่กระบวนการ ขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต