ท่องเที่ยว » เชียงใหม่รุกเจรจาธุรกิจเชื่อมภูมิภาคตะวันออก ระยอง และจันทบุรี

เชียงใหม่รุกเจรจาธุรกิจเชื่อมภูมิภาคตะวันออก ระยอง และจันทบุรี

13 พฤษภาคม 2024
120   0

Spread the love

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ , นางพัศลินทร์ เศวตรัตน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ , ว่าที่ร้อยเอก สันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และนายศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม FAM TRIP จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี กับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดโดยการเจรจาธุรกิจ Table top Sale : Business matching

เพื่อนำผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่พบปะเจรจาแลกเปลี่ยนธุรกิจท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุกเชื่อมโยงภูมิภาค และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าผลิตภัณฑ์ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 40 ราย มีผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช จังหวัดจันทบุรี

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมนั่งรถรางเที่ยวชมสวนและทานบุฟเฟ่ต์อาหารและผลไม้แบบไม่อั้น พร้อมคณะศึกษาดูงานดำน้ำชมงานงามใต้ท้องทะเล และกิจกรรมสันทนาการต่างๆมากมาย