การศึกษา » อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ม.แม่โจ้ ล่องใต้ จับมือ ว.ชุมชนนราธิวาส ร่วมพัฒนายกระดับเกษตรกร

อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ม.แม่โจ้ ล่องใต้ จับมือ ว.ชุมชนนราธิวาส ร่วมพัฒนายกระดับเกษตรกร

3 พฤษภาคม 2024
164   0

Spread the love

วันที่ 2 พ.ค 2567 อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MAP) นำโดย ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร ผู้อำนวยการอุทยานฯ พร้อมด้วย ดร. พนมพร เฉลิมวรรณ์ รองผู้อำนวยการอุทยานฯ เดินทางได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยมี นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นผู้ลงนาม ทั้งนี้ มี ตัวแทนเกษตรกรและผู้ประกอบการในจังหวัดนราธิวาส ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จ.นราธิวาส

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน งานวิจัย บริการวิชาการ การต่อยอดนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และพัฒนาผู้ประกอบการ โดยคาดว่าจะสามารถช่วยยกระดับและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้มากกว่า 100 ราย ให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น