สังคม » บสย. เปิด 4 บริการใหม่ Line OA “TCG First” ชวน SMEs จองคิวรับคำปรึกษา 24 ชม. ช่วย ลูกค้า บสย. เช็คข้อมูลค้ำประกัน สะดวก รวดเร็ว ดีเดย์ 2 พ.ค.นี้

บสย. เปิด 4 บริการใหม่ Line OA “TCG First” ชวน SMEs จองคิวรับคำปรึกษา 24 ชม. ช่วย ลูกค้า บสย. เช็คข้อมูลค้ำประกัน สะดวก รวดเร็ว ดีเดย์ 2 พ.ค.นี้

30 เมษายน 2024
140   0

Spread the love

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า บสย. เดินหน้ายกระดับองค์กรด้วย Digital Technology ภายใต้ค่านิยม “TCG Fast & First” รวดเร็ว รอบคอบ ที่หนึ่งในใจ SMEs โดยมุ่งการให้บริการลูกค้าผ่านช่องทาง Digital Platform ล่าสุดได้ขยายบทบาทการให้บริการผ่าน LINE OA @tcgfirst เพื่อสามารถตอบโจทย์ผู้ประกอบการ SMEs และลูกค้า บสย. ได้มากยิ่งขึ้น ผ่าน 4 บริการใหม่ ครบจบในที่เดียว พร้อมรองรับผู้ประกอบการ SMEs กว่า 3 ล้านราย เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

ลูกค้า บสย. จะได้รับความสะดวก รวดเร็วเพิ่มขึ้น ผ่านบริการใหม่ ด้วยระบบที่ปลอดภัย โดยลูกค้าสามารถเข้ามายืนยันตัวตน เพื่อการตรวจสอบข้อมูลหนังสือค้ำประกัน (My LG) และตรวจสอบใบเสร็จและประวัติการชำระค่าธรรมเนียม (My Bill) ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลการค้ำประกันได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มบริการ นัดหมาย “หมอหนี้ บสย.” ให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้ามาจองคิวขอคำปรึกษาผ่านบริการ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น
การเพิ่มบริการดังกล่าว เป็นไปตามยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อก้าวสู่ “SMEs Digital Gateway” ด้วยการเพิ่มบทบาท บสย. ให้เป็น Credit Mediator ตัวกลางเชื่อมโยง SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวก และรวดเร็วขึ้นผ่านระบบ Online
เชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs เข้ามาตรวจสุขภาพทางการเงิน พร้อมจองคิวขอรับคำปรึกษาทางการเงิน ฟรี! และลูกค้า บสย. สามารถเข้ามายืนยันตัวตน เพื่อเช็คข้อมูลการค้าประกัน ได้ที่ Line TCG First: @tcgfirst ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2567