เศรษฐกิจ » อำเภอจอมทอง เชียงใหม่_จัดยิ่งใหญ่ประเพณีแห่ไม้ค้ำแห่งเดียวโลกในงานประเพณีสงกรานต์

อำเภอจอมทอง เชียงใหม่_จัดยิ่งใหญ่ประเพณีแห่ไม้ค้ำแห่งเดียวโลกในงานประเพณีสงกรานต์

10 เมษายน 2024
184   0

Spread the love

เมื่อวันที่ 10 เม.ย.นี้ที่ร้านเพชรดอยงาม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายสุรพล เกียรติไชยากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและนายจักรคำ หวันแดง นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ร่วมกัน แถลงข่าวการจัดงานขบวนแห่ไม้ค้ำโพธิ์จอมทอง หนึ่งเดียวของโลก เป็นประเพณีใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ที่จัดขึ้นในเทศกาลสงกรานต์เป็นประจำทุกปี

นายสุรพล เกียรติไชยากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่าประเพณีสงกรานตั เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งทางภาคเหนือ เรียกว่า “ป๋าเวณีปีใหม่”ซึ่ง องค์การยูนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้ “สงกรานด์ในประเทศไทย” เป็นมรคกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติทางอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ซึ่งจัดขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปี เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานาน ตามตำนานเกิดขึ้นที่อำเภอจอมทอง ถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทยและแห่งเดียวในโลก โดยประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์กลายเป็นต้นแบบของการแห่ไม้ค้ำสะหลีของชาวล้านนาจนได้รับความนิยมไปทั่วภาคเหนือ และเป็นประเพณีที่มีชื่อเสียงโด่งดัง และได้รับความนิยมอย่างมากในปีนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 500,000 บาท เพื่อยกระดับงานประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ให้เป็นประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ระดับโลกซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมโดยมีกระทรวงวัฒนธรรม องค์กรท้องถิ่น 1 แห่ง หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สถานีตำรวจภูธรจอมทองโรงเรียน และประชาชนทั้ง 6 ตำบล สนับสนุนและร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่มีขบวนแห่ไม้ถ้ำโพธิ์จำนวน 23 ขบวนในวันแห่ไม้ถ้ำโพธิ์หรือแห่ไม้ถ้ำสะหลี

ชาวจอมทองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ต่งก็จะพากันกลับบ้านมารดน้ำดำหัวบุพการีและร่วมกันแห่ไม้ค้ำสะหลีมายังวัดพระธาตุศรีจอมทองกันอย่างเนืองแน่น เพื่อนำง่ามไม้ที่ทำจากท่องไม้สักหรือไม้เนื้อแข็งนำมาแกะสลัดอย่างวิจิตรตระการตา และทำเป็นง่าม เพื่อนำมาค้ำต้นโพธิ์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการค้ำชูศาสนา อีกทั้งเชื่อกันว่ากุศถในการถวายไม้ค้ำโพธิ์จะช่วยคุ้มครองดวงชะตาให้เจริญขึ้น ไม่ตกต่ำ มีคนช่วยเหลือค้ำชูไปตลอด ถือเป็นประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่สืบทอดกันมาช้านานถึง558ปีแล้ว
มีการจัดงานในวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 15.00 น. จัดตั้งขบวนที่หน้าห้างเทสโก้โลตัส อำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่ โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานและเคลื่อนขบวนแห่ไปกลางเมืองจอมทองไปสิ้นสุดขบวนที่บริเวณวัดพระธาตุศรีจอมทอง เพื่อถวายไม้ค้ำต้นโพธิ์ภายในวัดแห่งนี้จึงขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างปรพเทศมาร่วมชมงานที่ยิ่งใหญ่ตระการตาในการยกระดับงานประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ให้เป็นประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ระดับโลก ในครั้งนี้