หน้าแรก » สมาชิกวุฒิสภา เข้าพบกงสุลสาธารณรัฐอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่หารือการเผยแพร่และประกาศเกียรติคุณองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัย ให้เป็นบุคลสำคัญของโลก

สมาชิกวุฒิสภา เข้าพบกงสุลสาธารณรัฐอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่หารือการเผยแพร่และประกาศเกียรติคุณองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัย ให้เป็นบุคลสำคัญของโลก

16 มีนาคม 2024
132   0

Spread the love

สมาชิกวุฒิสภาเข้าพบกงสุลสาธารณรัฐอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่หารือการนำรูปหล่อองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัยพร้อมชุดประกาศเกียรติคุณไปประดิษฐานที่วัดในประเทศอินเดียเพื่อหนุนเสริมครูบาเจ้าศรีวิชัยให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

วันที่ 16 มีนาคม 2567.ดร.ปรีชา บัววิรัตน์เลิศ สมาชิกวุฒิสภา และ ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะ เข้าพบนายกฤษณะ จัยตัญญา กงสุลสาธารณรัฐอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่เพื่อหารือการเตรียมประกาศเกียรติคุณหนุนเสริมครูบาเจ้าศรีวิชัยให้ยูเนสโกรับรองเป็นบุคคลสำคัญโลก โดย มูลนิธิอาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ มูลนิธิข่วงพระเจ้าล้านนา ร่วมกับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือ (ตอนบน) เตรียมจัดพิธีเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2567 เพื่อมอบรูปหล่อองค์พระครูบาเจ้าศรีวิชัยหน้าตักขนาด 30 นิ้ว 9 นิ้ว 5 นิ้ว พร้อมชุดประกาศเกียรติคุณฯ ประกอบด้วยหนังสือสวดมนต์บทบารมี 30 ทัศ และหนังสือพระไตรปิฎก ให้กับคณะธรรมทูตและตัวแทนประเทศไทยนำไปประดิษฐาน ในแถบเอเชีย ยุโรป อเมริกาและออสเตรเลีย

นายกฤษณะ จัยตัญญา กงสุลสาธารณรัฐอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าขอขอบคุณประเทศไทย เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน และคนไทยทุกคนสำหรับความร่วมมือในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตธาตุของอัครสาวกทั้สองจากประเทศอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ชาวไทยได้สักการะในช่วงที่ผ่านมา และทางกงสุลสาธารณรัฐอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ยินดีให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมหนุนเสริมการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก (ยูเนสโก) และยินดีเข้าร่วมการจัดงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในครั้งนี้

ทั้งนี้ ที่ประเทศอินเดียได้รับการติดต่อที่จะนำองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัยไปประดิษฐาน ที่วัดไทยพุทธคยา อ.คยา จังหวัดมคธ โดยเจ้าคุณราชวชิราธิบดี วัดมหาธาตุเป็นผู้ประสานงาน คุณภีชญา กริ่มวงษ์รัตน์เป็นผู้ทำหน้าที่ธรรมทูต คาดว่าจะนำไปประดิษฐานที่ประเทศอินเดียในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567