ท่องเที่ยว » จ.ชม.เตรียมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ฯ ประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ระหว่างวันที่ 4 – 8 มีนาคม 2567 นี้

จ.ชม.เตรียมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ฯ ประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ระหว่างวันที่ 4 – 8 มีนาคม 2567 นี้

13 กุมภาพันธ์ 2024
211   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ระหว่างวันที่ 4 – 8 มีนาคม 2567 นี้

วันนี้ (13 ก.พ. 67) ที่ห้องประชุมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4 – 8 มีนาคม 2567 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา อีกทั้งส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุเสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว