สังคม » ม.แม่โจ้ จัดพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย

ม.แม่โจ้ จัดพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย

1 กุมภาพันธ์ 2024
213   0

Spread the love

วันที่ 31 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดงานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามแนวทางที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนด เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ คุณงามความดี ตลอดจนเพื่อส่งเสริมขวัญและกำลังใจของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวรายงานเบิกตัวผู้เข้ารับพระราชทานฯ จำนวน 6 ราย ดังนี้

ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) จำนวน 1 ราย ได้แก่
– นายอานัฐ ตันโช

ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) จำนวน 5 ราย ได้แก่
– นางสาวกิตตินุช ชุลิกาวิทย์
– นางสุเนตร สืบค้า
– นางสาวเสาวลักษณ์ ชายทวีป
– นางทุเรียน ทาเจริญ
– นางศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล

โอกาสนี้ มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีและแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 ณ ห้องอินทนิล ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Diva4d Toto Online Diva4d sekawanbet Taruh4d Daftar dodoslot kerasbola kerasbola
Dodoslot Kerasbola
bewin999 toto macau tt4d scobet999 gwin4d bewin999 gwin4d tt4d gwin4d slot demo link bewin999