เศรษฐกิจ » Chiang Mai Food Festivalเทศกาลอาหารนานาชาติเชียงใหม่“เพราะรักแห่งอาหารคือรักที่ไร้พรมแดน”

Chiang Mai Food Festivalเทศกาลอาหารนานาชาติเชียงใหม่“เพราะรักแห่งอาหารคือรักที่ไร้พรมแดน”

27 มกราคม 2024
402   0

Spread the love

วันที่ 27 มกราคม 2567 ที่ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลอาหารนานาชาติเชียงใหม่ Chiang Mai Food Festival ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่กรีนคิทเช่น โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) สภาอาหารจังหวัดเชียงใหม่ เขียวสวยหอม โอล์ดเชียงใหม่ (ศูนย์วัฒนธรรม) ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2567

เทศกาลอาหารนานาชาติเชียงใหม่ Chiang Mai Food Festival จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอาหาร และเส้นทางท่องเที่ยวอาหารเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้ทั้งคนเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวได้ทำความรู้จักและเข้าใจในอาหารท้องถิ่น และความเป็นพหุวัฒนธรรมของเชียงใหม่ ทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตอาหาร ผู้แปรรูปอาหาร และกลุ่มผู้ผลิตเครื่องดื่มรายย่อยให้มีพื้นที่ในการแสดงสินค้า อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าให้กับอาหารท้องถิ่น สู่การกระจายรายได้สู่ชุมชน

ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและผลัดดันนโยบายของ Soft Power 5F (F : Food) ให้ “อาหาร” เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวChiang Mai Food Festival จัดขึ้น ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ในวันที่ 27-28 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-22.00 น.

ภายในงานจะได้พบกับบูธอาหารไทย อาหารเมือง อาหารนานาชาติ อาหารจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ อาหารนวัตกรรม กลุ่มร้านอาหาร Green Kitchen และ Green Farm เครื่องดื่มจาก Brewer ท้องถิ่น ร้านจำหน่ายสินค้าทำมือรักษ์โลก การสาธิตการทำอาหาร กิจกรรมเสวนาเรื่องอาหาร พูดคุยกับเจ้าของร้านอาหาร ผู้รู้ ผู้ประกอบการด้านอาหาร ผู้ผลิตคราฟต์ดริ้ง การแสดงทางวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ และกิจกรรมเวิร์กชอปมากมาย ตลอดทั้ง 2 วัน

นอกจากนี้ Chiang Mai Food Festival ยังได้ร่วมกับ LOMO (Local Mobility) จัด City Gastro Tour ภายใต้กิจกรรม “กองกีดทัวร์” พาเที่ยวตามตรอกเล็กซอยน้อยด้วยรถไฟฟ้า ไปรู้จักอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ไทในตัวเมืองเชียงใหม่ อาทิ ชุมชนวัดพันแหวน ชุมชนล่ามช้าง ชุมชนศรีสุพรรณ ชิมอาหารบ้านตึก ฟิวชั่นอาหาร 5 เชียง ที่ร้านเอื้องคำสาย

นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า อาหาร ถือเป็น Soft Power ในการดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยว รู้จักและสัมผัสกับความหลากหลายทางอาหารของภาคเหนือของไทย ซึ่งมีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น เป็นการเพิ่มมูลค่าที่ยั่งยืน สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ชุมชน ร้าน และผู้ประกอบการ รวมทั้งวัฒนธรรมทางด้านอาหารนานาชาติที่ผสมผสานกันเกิดเป็นรสชาติที่น่าสนใจ เพราะเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่อยู่ในอันดับต้นๆ ของการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยว เรามีทั้งอากาศ อาหาร ที่พัก รอยยิ้มและน้ำใจของผู้คน เกิดเงินหมุนเวียนหลายสิบล้านเฉพาะในงานนี้ เพราะมีการต่อยอดและสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยให้เกิดขึ้น เพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีของประชาชนและนักท่องเที่ยว เป็นความยั่งยืนในระยะยาว

จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่สมบูรณ์ด้วยอาหารการกินจากหลากหลายชาติพันธุ์ ทั้งชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง และกลุ่มคนไทในพื้นที่ราบ ถึง 12 ชาติพันธุ์ และยังมีชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในเชียงใหม่ ทั้งชาวญี่ปุ่น เกาหลี จีน อเมริกัน เยอรมัน อังกฤษ และอีกมากมาย พวกเขาต่างนำวัฒนธรรมอาหารของตนเองมาด้วย สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความหลากหลายของผู้ผลิตอาหารในหลายสัญชาติ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายเล็กๆ กลายเป็นเสน่ห์ของเชียงใหม่ที่สามารถทำให้ได้ลิ้มลองอาหารหลากหลายสัญชาติจากการมาเชียงใหม่เพียงที่เดียว


การท่องเที่ยวเชิงอาหารจึงเป็นการท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ อีกทั้งเทศกาลอาหารยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถทำความรู้ความเข้าใจเรื่อง
อาหารท้องถิ่น และความเป็นพหุวัฒนธรรมของเชียงใหม่ได้อย่างรวดเร็ว … มาร่วมงาน Chiang Mai Food Festival เพียงงานเดียว เหมือนได้เดินทางไปชิมอาหารทั่วเชียงใหม่