หน้าแรก » “อาจารย์วารินทร์”นำคณะทำบุญวันกองทัพไทย และปฐมฤกษ์เปิดสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองล้านนา

“อาจารย์วารินทร์”นำคณะทำบุญวันกองทัพไทย และปฐมฤกษ์เปิดสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองล้านนา

19 มกราคม 2024
287   0

Spread the love

“อาจารย์วารินทร์”นำคณะทำบุญวันกองทัพไทย และปฐมฤกษ์เปิดสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองล้านนา พร้อมส่งมอบรูปปั้นเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยไปเผยแผ่ที่พม่าเป็นประเทศแรก ชี้ภายในปีนี้จะมีการเปลี่ยนตัวผู้นำประเทศ และนำพาประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ขณะที่ภัยสงครามและภัยพิบัติจะส่งผลกระทบต่อนานาชาติ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 ที่ ข่วงพระเจ้าล้านนา มูลนิธิอาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ ร่วมกับมูลนิธิข่วงพระเจ้าล้านนา จัดพิธีทำบุญวันกองทัพไทยและปฐมฤกษ์เปิดสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองล้านนา และส่งมอบรูปปั้นเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยให้ตัวแทนคณะแรกคือนายอัครเดช ตาสะหลี ประธานบริษัท แม่สอด ฟรีโซน จำกัด เพื่อนำไปประดิษฐานที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นประเทศแรก เพื่อประกาศเกียรติคุณ ครูบาเจ้าศรีวิชัย ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อไป รวมถึงมอบให้กับพระธรรมทูตเพื่อนำไปเผยแพร่ด้วย

อาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ ประธานมูลนิธิอาจารย์วารินทร์ฯ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันกองทัพไทยทางมูลนิธิข่วงพระเจ้าล้านนาได้จัดพิธีทำบุญทางพระศาสนา เจริญพระพุทธมนต์ ถวายผ้าป่า เพื่อเป็นอานิสงส์ให้กับบรรพบุรุษ ที่ดูแลรักษาชาติบ้านเมือง ตั้งแต่พระมหากษัตริย์บูรพราชเจ้า ตลอดจนทหารหาญ เพราะถือเป็นวันสำคัญที่สมเด็จพระนเรศวรปราบอริราศศัตรูและนำอิสรภาพมาให้ประเทศไทย และสำนึกถึงบูรพกษัตริย์ที่ปกครองและนำความสงบสุขให้กับชาติ บ้านเมืองของเรา

“วันนี้เป็นวันกองทัพไทย เราสำนึกพระมหากรุณาธิคุญบูรพกษัตริย์และทหารหาญ ซึ่งตนและมูลนิธิข่วงพระเจ้าล้านนาจึงได้เปิดข่วงพระเจ้าล้านนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรมพื้นเมืองล้านนา โดยรวบรวมกับคณาจารย์ทั่วประเทศที่นำเอาศิลปวัฒนธรรม องค์ความรู้ต่างๆ ไปเผยแพร่ ซึ่งขณะนี้มีธรรมฑูตที่จะนำเรื่องของครูบาเจ้าศรีวิชัยไปเผยแพร่ทั่วโลก วันนี้เป็นวันปฐมฤกษ์ที่จะนำรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยไปยังประเทศพม่าเป็นคนแรกและตัวแทนคนเดียวเพื่อนำไปเผยแผ่ที่ประเทศพม่า ซึ่งได้นิมนต์พระสังฆราชพม่าไว้แล้วด้วย”อาจารย์วารินทร์ กล่าว

ขณะที่นายอัครเดช ตาสะหลี ประธานบ.แม่สอด ฟรีโซนซึ่งเป็นธรรมทูตที่จะนำพระพุทธรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยไปประเทศพม่า กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิอาจารย์วารินทร์ฯที่จะนำพระพุทธรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยซึ่งจะอัญเชิญผ่านไปทางอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันที่ 21 มกราคมนี้ เวลาสิบโมงเช้าซึ่งเป็นฤกษ์ที่อาจารย์ดูไว้แล้วเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการอัญเชิญ เพื่อไปเผยแผ่คุณูปการของครูบาเจ้าวิชัยโดยมีขบวนธรรมยาตราร่วมด้วย

อาจารย์วารินทร์ ยังกล่าวด้วยว่า เนื่องจากพม่าและไทยมีการนับถือพระพุทธศาสนาใกล้ชิดกับไทย หลังจากนี้ก็จะเผยแผ่ไปยังประเทศลาว กัมพูชา อินเดีย ศรีลังกา เนปาล จีน และประเทศในแถบยุโรปและอเมริกาด้วย ซึ่งทั้งหมดได้มีการประสานงานไว้เป็นที่เรียบร้อย

หลังเสร็จพิธีการต่างๆ อาจารย์วารินทร์ ยังได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมถึงสถานการณ์บ้านเมืองว่า ยังยืนยันสิ่งที่ได้เคยพูดไปเมื่อปลายปีแล้วว่า หลังปีใหม่เป็นต้นไปจะมีผู้ที่มาหน้าที่ให้บ้านเมือง แม้ว่ารัฐบาลปัจจุบันจะทำหน้าที่ของรัฐบาลได้ดีอยู่แล้ว แต่ก็ไม่ใช่หน้าที่แท้จริง อีกระยะหนึ่งจะมีผู้มีหน้าที่แท้จริงเข้ามา และจะเป็นยุคศิวิไลซ์ที่แท้จริง

อาจารย์วารินทร์ บอกว่า สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือสถานการณ์โลก สงคราม ภัยสงครามโลกและภัย ที่จะรุนแรงและมีผลกระทบมาถึงประเทศไทยด้วยแม้จะไม่มาก แต่ก็จะทำให้ไม่ปกติ แต่โชคดีที่ไทยยังสามารถประคับประคองไปได้อยู่ ผู้นำคนต่อไปจะรู้ซึ้งถึงความเป็นไทยและความเข้มแข็งของชาติไทย หลักของชาติ ศาสน์กษัตริย์จะดำรงอยู่ และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจะมาตามกาลเวลาไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย คนที่เคยทำร้ายประเทศไทยก็จะหมดยุคด้วย ซึ่งความเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นภายในปีนี้อย่างแน่นอน


“ส่วนภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นอีกและน่าเป็นห่วงคือภาคใต้ จะเกิดน้ำท่วม แผ่นดินไหว ซึ่งทั่วโลกได้รับผลกระทบหมด แต่สงครามจะเกิดทางตะวันออกกลางและยุโรปและลามเข้ามา แต่ผู้นำที่จะเข้ามาทำหน้าที่จะนำสันติภาพและความมั่นคงให้กับประเทศไทย จะทำให้เศรษฐกิจดี เกิดความมั่งคั่ง ความวุ่นวายของบ้านเมืองจบไปแล้ว ทุกคนได้รู้ถึงสัจจธรรม ทุกอย่างที่เป็นจริงได้กลับมา หลังจากรู้ว่าความวุ่ยวายในบ้านเมืองเกิดจากคนที่มาอาศัยประเทศไทยและยืมมือต่างชาติมาก่อความวุ่นวาย ทางข่วงพระเจ้าล้านนาจึงได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อช่วยกันวางรากฐานการศึกษา ยึดถือชาติ ศาสน์กษัตริย์และหน้าที่ จริยธรรม คุณธรรมที่ปู่ ย่า ตา ยายได้สอนกันมาก็จะมาถ่ายทอดให้เห็นที่นี่”อาจารย์วารินทร์ กล่าวและว่า

มั่นใจว่ากองทัพไทยมั่นคง แข็งแรง เพราะผู้นำทุกคนรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซึ่งไทยติด 1 ใน 16 ของประเทศที่กองทัพเข้มแข็ง เราสามารถประคับประคองแม้กระทั่งคนของเรา นักวิทยาศาสตร์ของไทยก็สามารถคิดค้นประดิษฐ์เครื่องที่จะรักษาปกป้องปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติ และเป็นขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนและก็กองทัพไทย ในวันนี้เราก็ได้ทำบุญแผ่อานิสงน์ผลบุญนี้ให้กับบรรพบุรุษที่สละชีพเพื่อชาติของเราให้ได้รับกุศลและก็เป็นพลังบุญให้กับกองทัพไทยของเราให้มีความเข้มแข็งช่วยดูแลชาติ ศาสน์กษัตริย์ของเราสืบไป.

Diva4d Toto Online Diva4d sekawanbet Taruh4d Daftar dodoslot kerasbola kerasbola
Dodoslot Kerasbola
bewin999 toto macau tt4d scobet999 gwin4d bewin999 gwin4d tt4d gwin4d slot demo link bewin999