ท่องเที่ยว » Green Season Lanna 1 Trail สนามที่ 3 @ ห้วยตึงเฒ่า เชียงใหม่

Green Season Lanna 1 Trail สนามที่ 3 @ ห้วยตึงเฒ่า เชียงใหม่

14 ตุลาคม 2019
729   0

Spread the love

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน จัดงานแข่งขัน Green Season Lanna 1 Trail โดยมี นางวรรณา ผุสดี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดการแข่งขัน สนามที่ 3 ณ ห้วยตึงเฒ่าอ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562
โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมการขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ทั้งในและต่างประเทศ กิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (Green Season Project ) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว กำหนดจัดการแข่งขัน 4 สนาม 4 จังหวัด ได้แก่ สนามที่ 1 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน, สนามที่ 2 อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง, สนามที่ 3 ห้วยตึงเฒ่า จ.เชียงใหม่ และสนามที่ 4 อ.แม่ทา จ.ลำพูน
สำหรับการแข่งขันสนามที่ 3 ณ ห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ กำหนดการแข่งขันออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ประเภทล่นเอาม่วน ชาย/หญิง ระทาง 10 กิโลเมตร และประเภทล่นเอามันส์ชาย/หญิง ระยะทาง 30 กิโลเมตร ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักวิ่งเทรลเข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 863 คน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับนักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกิจกรรม ยังจะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วง Green Season ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และติดตามภาพบรรยากาศการจัดงานได้ที่ www.facebook.com/green season lanna 1 trail.

Diva4d Toto Online Diva4d sekawanbet Taruh4d Daftar dodoslot kerasbola kerasbola
Dodoslot Kerasbola
bewin999 toto macau tt4d scobet999 gwin4d bewin999 gwin4d tt4d gwin4d slot demo link bewin999