Event » เปิดแล้วห้ามพลาด ! มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2566-1 ม.ค. 2567 นี้เท่านั้น

เปิดแล้วห้ามพลาด ! มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2566-1 ม.ค. 2567 นี้เท่านั้น

15 ธันวาคม 2023
2214   0

Spread the love

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานมนต์ เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม (CHARMING Chiang Mai Flower Festival) ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2566 – 1 มกราคม 2567 สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และบริเวณ ทิศตะวันออกของหอ ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ด้านหลังศาลากลางจังหวัด เชียงใหม่)

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 นายสุทธิ พงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด งานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม (CHARMING Chiang Mai Flower Festival) โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและ นายพิชัย เลิศ พงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดี กรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เสริมควาหน้าส่วน ราชการ เข้าร่วมพิธีเปิด

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า นโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและการท่อง เที่ยวได้เน้นการสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการตลาด จึงเล็งเห็นความสำคัญของ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัด เชียงใหม่ รวมไปถึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่มีความโดดเด่นมี เอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงได้จัดทำโครงการมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม (CHARMING Chiang Mai Flower Festival ) มา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ ยัง วัดเชียงใหม่ ให้พัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างต่า นี่ พร้อมทั้งให้มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลายเหมาะ สมกับแต่ละเทศกาล สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว ยกระดับจังหวัดเชียงใหม่สู่เมือง Festival City

โดยในปีนี้งานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม (CHARMING Chiang Mai Flower Festival) มีกิจกรรมต่าง ดังนี

1. นิทรรศการสวนไม้ดอกไม้ประดับ ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2566 – 1 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 22.00 . อาทิ ทุ่งดอกทิวลิป ทุ่งดอกบลูซันเวีย ดอกมากาเร็ต ทุ่ง

2. กิจกรรมดนตรีในสวน ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2566 – 1 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 22.00 . (ทุกวัน) ศิลปินล้านนาและศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ

3. สีสันแห่งน้ำพุดนตรี จุดเด่น การแสดงน้ำพุดนตรี ประกอบแสง สี เสียง ที่สวยที่สุดในประเทศ (วันละ 3 รอบ ในเวลา 19.00 ., 19.45 . และ 20.30 .)

4. ทุ่งไฟประดับที่หลากสีสัน The Land of Festination ตั้งแต่เวลา 17.00 – 22.00 .

5. การแสดง Light of Glory (วันละ 2 รอบ ในเวลา 19.30 ., และ 21.30 .) เวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

6. นิทรรศการกล้วยไม้ การจัดแสดงกล้วยไม้ไทยที่หา ชมได้ยาก อาทิ แวนด้า ฟาร์แลน

นอกจากนี้ยังพบกับกิจกรรมต่าง ภายใต้การจัดงาน มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ อาทิ เมืองดอกไม้งาม อีกมากมาย 1. งานมนต์เสน่ห์สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2566 – 1 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 .

2. งานมนต์เสน่ห์ควายไทย ระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2566

3. งานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ ไนท์ รัน และ Countdown ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

4.งานมนต์เสน่ห์อาหารเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2566 – 1 มกราคม 2567

5.งานนิทรรศการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เช่น สินค้ากรมราชทัณฑ์

6. รถ Food Truck และการจำหน่วยสินค้าเกษตรอินทรีย์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญเที่ยวงานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม (CHARMING Chiang Mai Flower Festival) ภายใต้แนวคิด “Wonder Flora Land” ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2566 – 1มกราคม 2567 สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และบริเวณทิศตะวันออกของหอ ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ด้านหลังศาลา กลางจังหวัดเชียงใหม่)สอบถามข้อมูลการจัดงานฯ ได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงใหม่ 0 5399 8333 ต่อ 213 – 214 หรือfacebook.com/charmingchiangmaiflowerfestival