สุขภาพ » โรงพยาบาลลานนา จัดการอบรมวิชาการ เรื่อง “การดูแลและรักษาโรคชัก.. ในเด็กและผู้ใหญ่”

โรงพยาบาลลานนา จัดการอบรมวิชาการ เรื่อง “การดูแลและรักษาโรคชัก.. ในเด็กและผู้ใหญ่”

8 พฤศจิกายน 2023
221   0

Spread the love

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลลานนา 3  พว.นฤมล วัฒนปฤดา ประธานองค์กรพยาบาล โรงพยาบาลลานนา จัดการอบรมวิชาการ เรื่อง “การดูแลและรักษาโรคชัก ในเด็กและผู้ใหญ่” วิทยากรโดย พญ.ชนม์นิกานต์ ภาวศุทธิ์ กุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทเด็ก ศูนย์กุมารเวชกรรม และ พญ.ภิรมยา ใจบุญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ และประสาทวิทยา ประจำศูนย์สวนหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลลานนา

อาการชัก อันตราย อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายหลายอย่าง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่พยาบาล เกี่ยวกับการประเมิน วินิจฉัย สังเกตอาการผู้ป่วยโรคชัก ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ที่มารักษาที่โรงพยาบาลลานนา รวมทั้งการดูแล และรักษาผู้ป่วยโรคชัก ให้แก่กลุ่มพยาบาลวิชาชีพแผนกต่างๆ เป็นแนวทางสำหรับการดูแลผู้มารับบริการ เมื่อเจอผู้ป่วยฉุกเฉิน ที่มีอาการชัก ซึ่งพยาบาลวิชาชีพมีความสำคัญมาก จะต้องประเมิน วินิจฉัย และปฐมพยาบาล ให้การรักษาเบื้องต้น เพื่อลดอาการชักที่รวดเร็ว หากล่าช้า อาจส่งผลเสียต่อการรักษา มีผลเสียต่อภาวะสมองต่อไปได้