สังคม » รมว.เกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจน และปัญหาฝุ่น PM 2.5 บนพื้นที่สูง ที่ จ.เชียงใหม่

รมว.เกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจน และปัญหาฝุ่น PM 2.5 บนพื้นที่สูง ที่ จ.เชียงใหม่

3 พฤศจิกายน 2023
11102   0

Spread the love

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจน และปัญหาฝุ่น PM 2.5 บนพื้นที่สูง รณรงค์การปลูกถั่วแทนพืชที่ใช้น้ำเยอะ เริ่มนำร่องที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (3 พ.ย. 66) ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางมาประชุม พร้อมทั้งพบปะกับส่วนราชการของจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่อยู่ในสังกัด ที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาความยากจน และปัญหาฝุ่น PM 2.5 บนพื้นที่สูง โดยมี นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมประชุม

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีมาตรการและเน้นย้ำไม่ให้มีการเผาในพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่สูง โดยให้นำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาแปรเป็นชีวมวลและอาหารสัตว์แทนการเผา สำหรับมาตรการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนจะมีการส่งเสริมอาชีพใหม่ๆ ให้ประชาชนบนพื้นที่สูง ผ่านโครงการต่างๆ กว่า 4,000 โครงการ โดยเฉพาะการปลูกพืชทดแทนพืชที่ใช้น้ำเยอะ เช่น การเปลี่ยนมาปลูกพืชตระกูลถั่ว แทนการปลูกข้าวหรือข้าวโพด ซึ่งสามารถจำหน่ายและใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ด้วย และนอกจากจะช่วยลดการเผาพื้นที่เกษตรแล้ว ยังเป็นการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย โดยมีโครงการนำร่องในพื้นที่อำเภอแม่แตง และจะขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ เป็นลำดับต่อไป ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงมีอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมทั้งเยี่ยมชมจุดเรียนรู้เกี่ยวกับพืชสวนและความหลากหลายทางชีวภาพ ไม้ดอกเมืองหนาว สวนกล้วยไม้ รวมถึงพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งได้จัดแสดงอยู่ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์อีกด้วย