เศรษฐกิจ » บสย. เผยผลงาน 9 เดือน ม.ค.-ก.ย 66 อนุมัติค้ำ 98,640 ล้านบาท ชูปัจจัยความยั่งยืน “แก้หนี้” SMEs ต่อลมหายใจธุรกิจ

บสย. เผยผลงาน 9 เดือน ม.ค.-ก.ย 66 อนุมัติค้ำ 98,640 ล้านบาท ชูปัจจัยความยั่งยืน “แก้หนี้” SMEs ต่อลมหายใจธุรกิจ

3 พฤศจิกายน 2023
307   0

Spread the love

บสย. ปลื้ม “ค้ำประกันสินเชื่อ” 9 เดือน ระหว่าง ม.ค. – ก.ย. 2566 ขยายตัวต่อเนื่อง อนุมัติวงเงิน 98,640 ล้านบาท ช่วย SMEs เข้าถึงสินเชื่อ 80,717 ราย สร้างสินเชื่อในระบบ แสนล้านบาท ชูปัจจัยความยั่งยืน “บสย.พร้อมช่วย” แก้หนี้ SMEs ต่อลมหายใจธุรกิจ

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า ผลดำเนินงานค้ำประกันสินเชื่อ 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย. 2566) ภายใต้กลยุทธ์เชิงรุกขับเคลื่อนการค้ำประกันสินเชื่อด้วย Digital Technology เพิ่มศักยภาพช่วยผู้ประกอบการ SMEs การเข้าถึงแหล่งทุนในระบบขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งด้านยอดค้ำประกันสินเชื่อ จำนวนลูกค้าใหม่ การช่วยลูกหนี้เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ แก้หนี้แก้หนี้ยั่งยืน “บสย. พร้อมช่วย” และการสนับสนุนความรู้ทางการเงิน SMEs ผ่านศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs บสย. F.A. Center มีการขยายตัวต่อเนื่องอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบด้วย

ด้านผลดำเนินงาน “ค้ำประกันสินเชื่อ” ระหว่าง ม.ค.-ก.ย. 2566 อนุมัติค้ำประกันสินเชื่อ รวม 98,640 ล้านบาท สร้างมูลค่าทางเพิ่มเศรษฐกิจ ช่วย SMEs เข้าถึงแหล่งทุนในระบบ รวม 80,717 ราย (79% เป็นผู้ประกอบการ Micro ที่ บสย. ค้ำประกัน วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ) สร้างสินเชื่อในระบบ 108,915 ล้านบาท คิดเป็น 1.10 เท่าของยอดค้ำประกันสินเชื่อ สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รวม407,383 ล้านบาท คิดเป็น 4.13 เท่า ของยอดค้ำประกัน (สัดส่วนการช่วย SMEs เข้าถึงสินเชื่อเทียบกับจำนวน SMEs ทั้งประเทศ 25.19% ) รักษาการจ้างงาน 748,647 ตำแหน่ง โดยมีลูกค้าค้ำประกันสะสม ณ 30 กันยายน 2566 จำนวน 803,023 ราย

กลุ่มอุตสาหกรรมค้ำประกันสูงสุด 3 ลำดับแรก มาจาก ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และภาคการผลิต ดังนี้ 1. ภาคการบริการ วงเงินค้ำ 25,310 ล้านบาท ประกอบด้วย ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 42% ธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร 11% ธุรกิจขนส่ง 10% โรงแรมหอพัก 4% บริการท่องเที่ยว 1% และบริการอื่น ๆ 32% 2.ภาคเกษตรกรรม วงเงินค้ำ 8,833 ล้านบาท ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจการค้าสินค้าเกษตรอื่น ๆ 24% ธุรกิจชา กาแฟ เกลือ 20% การค้าส่งผักผลไม้ 19% ปศุสัตว์ 19% การค้าส่งข้าว 7% และประมง 12% 3.การผลิตสินค้าและการค้าอื่น ๆ วงเงิน 8,616 ล้านบาท ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง 35%

การค้าปลีกแผงลอยและตลาดสด 20% การค้าอื่น ๆ 18% การผลิตอื่น ๆ 14% การค้าของเก่า 6% และการค้าโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ 6%
นอกจากนี้ ยังประสบผลสำเร็จจากการดำเนินงานตามมาตรการช่วยลูกหนี้แก้หนี้ยั่งยืน ภายใต้มาตรการ “บสย. พร้อมช่วย” โดยมี SMEs ได้รับการประนอมหนี้ จำนวน 11,609 ราย คิดเป็น 99% ของจำนวน SMEs เข้าร่วมโครงการ วงเงิน 4,559 ล้านบาท ชูปัจจัยแก้หนี้อย่างยั่งยืนเพื่อให้ SMEs ที่กำลังประสบปัญหาการชำระหนี้ผ่านพ้นวิกฤต ภายใต้แพลตฟอร์มแก้หนี้ ผ่านมาตรการ 3 สี แก้หนี้ยั่งยืน คิดอัตราดอกเบี้ยการผ่อนชำระ 0% ผ่อนนาน 7 ปี ผ่อนค่างวดเริ่มต้นที่ 500 บาท และ ตัดต้นก่อนตัดดอก
ขณะที่ผลดำเนินงานโครงการบริการให้คำปรึกษาทางการเงิน SMEs ฟรี โดย บสย. F.A.Center เพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) การให้บริการเพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถของ SMEs ทุกกลุ่ม มีผู้เข้าร่วมโครงการ 15,066 ราย
ผลดำเนินงาน บสย. ในรอบ 9 เดือน ประสบผลสำเร็จด้วยดีตามเป้าหมายช่วยผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งทุน โดย บสย. ค้ำประกัน ที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว ภายใต้วิสัยทัศน์ เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเงินทุนและโอกาสให้แก่ SMEs เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมการขับเคลื่อนสู่นวัตกรมองค์กรด้วย Digital Technology ยกระดับการบริการสู่ Digital SMEs Gateway ควบคู่ไปกับการพัฒนาช่องทางเชื่อมโยงผู้ประกอบการ SMEs ด้วย Line OA @tcgfirst ผ่านโครงการต่างๆอาทิ โครงการ Trush Biz ของธนาคารแห่งประเทศไทยและกลุ่มสถาบันการเงิน ตอบโจทย์แนวทางการพัฒนาการเข้าถึงสินเชื่อ บนแพลตฟอร์มทางการเงิน Digital Lending ควบคู่ไปกับแผนพัฒนา TCG Digital Credit Guarantee ของ บสย.ตลอดปี 2566

Diva4d Toto Online Diva4d sekawanbet Taruh4d Daftar dodoslot kerasbola kerasbola
Dodoslot Kerasbola
bewin999 toto macau tt4d scobet999 gwin4d bewin999 gwin4d tt4d gwin4d slot demo link bewin999