การศึกษา » เอลิส ร่วมหนุน สวัสดิการผ้าอนามัยฉุกเฉิน นักศึกษา มช.

เอลิส ร่วมหนุน สวัสดิการผ้าอนามัยฉุกเฉิน นักศึกษา มช.

4 กันยายน 2023
406   0

Spread the love

สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบการสนับสนุน ผ้าอนามัยเอลิส จากบริษัท เอลิแอลอินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด โดยความร่วมมือจากร้านค้าสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการ สวัสดิการผ้าอนามัยฉุกเฉิน

โครงการสวัสดิการผ้าอนามัยฉุกเฉินของสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นโดยมุ่งหวังให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้เข้าถึงสวัสดิการผ้าอนามัยอย่างทั่วถึง

และช่วยส่งเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดี หลีกเลี่ยงการติดเชื้อที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในด้านอื่นๆ จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นโดยได้นำผ้าอนามัยที่ได้รับมอบไปไว้ในจุดสำคัญ อาทิ ห้องน้ำ หรือห้องสโมสรนักศึกษาคณะ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

ด้าน บริษัท เอลิแอลอินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ผ้าอนามัยเอลิส ได้กล่าวชื่นชมในโครงการดังกล่าวของนักศึกษาและพร้อมที่จะสนับสนุนนักศึกษาทุกคนให้มีสุขภาพที่ดี