สังคม » “หนุ่มนาเกลือพบสาวเชียงใหม่จับคู่ธุรกิจขายเกลือสมุทร”

“หนุ่มนาเกลือพบสาวเชียงใหม่จับคู่ธุรกิจขายเกลือสมุทร”

27 สิงหาคม 2023
581   0

Spread the love

วันที่ 27 สิงหาคม 2566  นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมนายสมชาย สโต ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสมุทรสาครผู้ประกอบการร่วม “โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกลือสมุทรสาครสู่สากล” และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายเกลือทะเลสมุทรสาครระหว่างผู้ประกอบการเกลือจังหวัดสมุทรสาคร และผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ประกอบการบริเวณใกล้เคียง ณ ห้องประชุม โรงแรมรอยัล ล้านนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

การทำนาเกลือทะเล นับว่าเป็นอาชีพการเกษตรที่สำคัญของจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจาก เป็นอาชีพที่สืบทอดกันมากว่า 80 ปีโดยเป็นมรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประกอบอาชีพการเกษตรที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสาน เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมปัจจุบันจังหวัดสมุทรสาดร มีการทำนาเกลือทะเลอยู่ในพื้นที่ริมชายฝั่งทะเล 8 ตำบลของอำเภอเมืองสมุทรสาคร พื้นที่ 13,360 ไร่ เกษตรกรทำนาเกลือจำนวน 224 ครัวเรือน ปริมาณเกลือทะเลที่ผลิตประมาณ 213,760 ตัน/ปีสามารถสร้างมูลค่าปีละกว่า 400 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันเกลือทะเลได้รับการสนับสนุนและขับเคลื่อนการบริหารจัดการ โดยคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เพื่อสร้างความมั่นดงและความเข้มแข็งในอาชีพให้แก่เกษตรกรชาวนาเกลือ

ดังสินค้าที่ได้จากการนาแกลือทะเลที่เกษตรกรนำวันนี้ ได้แก่ ดอกเกลือ เกลือเม็ดขาว เกลือเม็ดดำ เกลือจืด เกลือที่นำในอาหาร และสุขภาพ ตลอดจนใช้ในธุรกิจสปา หรือผิวพรรณ และในสุดท้ายจะได้ปุ๋ยขี้แดดที่สามารถใช้ในการเกษตรได้ ซึ่งที่ผ่านมาใช้ได้ดีในไม้ผล สวนส้มโอในพื้นที่ได้ผลเป็นอย่างดี และเป็นที่น่าสนใจในดอกเกลือทะเลเป็นเกลือที่ไม่มีการปรุงแต่ง เกิดขึ้นในกระบวนการธรรมชาติ มีความบริสุทธิ์กว่าเกลือทั่วไป ทั้งมีสรรพคุณด้านการรักษาโรค ต้านเชื้อแบคทีเรียอีกด้วย