สังคม » พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปในพิธีฉลอง 150 ปี วันประสูติเจ้าดารารัศมี

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปในพิธีฉลอง 150 ปี วันประสูติเจ้าดารารัศมี

27 สิงหาคม 2023
358   0

Spread the love

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปในพิธีฉลอง 150 ปี แห่งวันประสูติเจ้าดารารัศมี พระราชชายา ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปยังกู่พระอัฐิ สุสานขัตติยะราชตระกูล ณ เชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในพิธีฉลอง 150 ปี แห่งวันประสูติเจ้าดารารัศมี พระราชชายา ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งกองทุนดารารัศมีรำฦก ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และทุกภาคส่วนจัดพิธีทักษิณานุปทาน พิธีบวงสรวงสังเวยดวงพระวิญญาณ อัญเชิญเครื่องสักการะแบบล้านนา และพิธีบายศรีทูนพระขวัญ เพื่อเทิดพระเกียรติ และรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ของเจ้าดารารัศมี พระราชชายา ในรัชกาลที่ 5 ทรงเป็นเจ้านายฝ่ายเหนือ ในราชวงศ์ทิพย์จักร จากนครเชียงใหม่

ทรงมีบทบาทสำคัญต่อการรวมล้านนาเข้ากับสยาม ทรงฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมล้านนา ทรงทำนุบำรุงศาสนา บูรณะวัด และพระอารามต่างๆ ประทานที่ดินส่วนพระองค์ถวายแก่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และทรงรวบรวมพระอัฐิเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ทุกพระองค์ กับทั้งอัฐิของพระราชวงศ์ฝ่ายเหนือมาบรรจุรวมกันไว้ ณ สุสานราชตระกูล วัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่

ทรงเป็นเจ้านายสตรีชั้นนำของประเทศ ทรงเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของราชสมาคมกุหลาบแห่งประเทศอังกฤษ ทรงริเริ่มและสนับสนุนการปลูกกุหลาบทั่วนครเชียงใหม่ และหัวเมืองใกล้เคียง ภายหลังทรงพบพันธุ์กุหลาบขนาดใหญ่ สีชมพูระเรื่อ ส่งกลิ่นหอมตลอดเวลา และได้ประทานนามว่า “จุฬาลงกรณ์” รวมทั้งโปรดให้สร้างแปลงเพาะพันธุ์บนพระตำหนักม่อนจ๊อกป๊อก บนดอยสุเทพ และโปรดให้ปลูกกุหลาบจุฬาลงกรณ์โดยรอบพระตำหนัก ซึ่งต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เพาะพันธุ์กุหลาบจุฬาลงกรณ์ และให้ปลูกประดับโดยรอบพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์

นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดให้มีการแสดงเทิดพระเกียรติฯ ชุด “รัศมีแห่งดาราประดับฟ้าล้านนาไทย” รวม 4 ชุดการแสดง ประกอบด้วย การแสดงฟ้อนถวายราชสดุดี เดี่ยวจะเข้เพลงลาวแพนประกอบการฟ้อนแพน ละครพระลอ ตอน ปู่เจ้าเรียกไก่ และการขับร้องประสานเสียง เพลง “ดารารัศมี” เพื่ออนุรักษ์ สืบสานพระปณิธาน รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของล้านนา