เศรษฐกิจ » หอการค้าแฟร์ TCC Fair 2019 เชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อเป็นการขับเคลื่อน และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดภาคเหนือ

หอการค้าแฟร์ TCC Fair 2019 เชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อเป็นการขับเคลื่อน และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดภาคเหนือ

1 ธันวาคม 2019
483   0

Spread the love

1 ธันวาคม 2562 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานหอการค้าแฟร์ TCC Fair 2019 โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี

การจัดงานหอการค้าแฟร์ครั้งนี้ จะเป็นแรงผลักดันสำคัญให้จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดี สามารถกระตุ้นการใช้จ่ายในภูมิภาค กระจายรายได้ ส่งเสริมให้เกิดการบริโภคและการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งจุดประกายให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสินค้าและช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อันจะนำไปสู่การเจริญเดิบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่อไป รวมทั้งเป็นการจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมโอกาสในการขยายตลาดและเพิ่มมูลค่าทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ ผ่านกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ซึ่งได้เชิญกลุ่มผู้ซื้อและนำเข้าจาก สปป.ลาว กัมพูชา และเมียนมา และกลุ่มธุรกิจ Modern Trade ชั้นนำของไทยกว่า 7 แห่ง ซึ่งนอกจากจะต้องการยกระดับมาตรฐานงานแสดงสินค้าในระดับภูมิภาค กระจายรายได้ไปยังท้องถิ่นแล้ว ยังช่วยขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการหนุนเศรษฐกิจอีกด้วย

สําหรับหอการค้าแฟร์ ครั้งนี้ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 8 ธันวาคม 2562 โดยคาดว่าตลอด ระยะเวลา 10 วัน จะมีผู้เข้าชมงานประมาณ 170,000 คน ยอดขายสะพัด ภายในงานกว่า 1,300 ล้านบาท จากปีที่แล้วยอดรวมกว่า 1,200 ล้านบาท นอกจากนี้ หอการค้า ไทย ได้จัดกิจกรรมช่วยส่งเสิรม โอกาสในการขยายตลาดและเพิ่มมูลค่าทางการค้า ทั้งในและต่างประเทศ ผ่านกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ซึ่งได้เชิญกลุ่มผู้ซื้อและนําเข้าจากประเทศ สปป.ลาว กัมพูชา และเมียนมา และกลุ่มธุรกิจ Modern Trade ชั้นนําของไทยกว่า 7 แห่ง และในปีนี้ทาง CP ALL ได้จัดกิจกรรม “วันแห่งโอกาสดีที่ซีพีออลล์ สัญจร ณ เชียงใหม่” ภายในงานหอการค้าแฟร์ เพื่อมอบโอกาสสําคัญต่างๆ สําหรับชาวเชียงใหม่และภาคเหนือ ไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษา การสร้างอาชีพ และการเป็นคู่ค้าทางธุรกิจกับ 7-Eleven เป็นต้น

การจัดงานในครั้งนี้ได้จัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 และปีนี้จัดระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 8 ธันวาคม 2562 คาดว่าตลอดระยะเวลา 10 วัน จะมีผู้เข้าชมงานประมาณ 170,000 คน ยอดขายสะพัดกว่า 1,300 ล้านบาท จากปีที่แล้ว ยอดรวมกว่า 1,200 ล้านบาท