ท่องเที่ยว » เชียงใหม่ การท่องเที่ยวฟื้นตัว พร้อมลุยดึงนักท่องเที่ยวเพิ่มในปี 67

เชียงใหม่ การท่องเที่ยวฟื้นตัว พร้อมลุยดึงนักท่องเที่ยวเพิ่มในปี 67

15 สิงหาคม 2023
162   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวฟื้นตัว เตรียมพร้อมดึงนักท่องเที่ยวเพิ่มอีกในปี 2567 เน้นส่งเสริม Soft Power และการท่องเที่ยวแบบ BCG กระตุ้นให้เที่ยวได้ตลอดทั้งปี

วันนี้ (15 ส.ค. 66) ที่ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาค ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมฯ

โดยผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ได้รายงานสถานการณ์และแนวโน้มการท่องเที่ยวภาคเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ ว่ามีผู้มาเยี่ยมเยือนจังหวัดเชียงใหม่ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ตั้งแต่เดือน มกราคม-กรกฎาคม 2566 จำนวน 6,329,474 คน ส่งผลให้มีรายได้จากการท่องเที่ยว 62,895.13 ล้านบาท ถือว่าการฟื้นตัวทางการท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น คาดว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ คือเพิ่มยอดจำนวนนักท่องเที่ยวให้ได้ 80 เปอร์เซ็นต์ ของปี 2562 โดยในปี 2567 จะมีการเน้นการท่องเที่ยวแบบ BCG ชูอัตลักษณ์และเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยสู่ความยั่งยืน ส่งเสริม Soft Power ยกระดับอุตสาหกรรมที่แตกต่างสู่ระดับนานาชาติ ผ่านรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการทำแคมเปญในแต่ละเดือนสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ขณะเดียวกัน ด้านการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองมรดกโลก โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองมรดกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาให้เชียงใหม่เป็น “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง” เป็นเมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อาศัยและผู้มาเยือนในฐานนะเมืองน่าอยู่และน่าท่องเที่ยวระดับโลก