หน้าแรก » โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เตรียมต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากประเทศสิงคโปร์ ที่จะเดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนและสถานที่ท่องเที่ยวของเชียงใหม่

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เตรียมต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากประเทศสิงคโปร์ ที่จะเดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนและสถานที่ท่องเที่ยวของเชียงใหม่

10 มิถุนายน 2023
188   0

Spread the love

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากประเทศสิงคโปร์ ที่จะเดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนและสถานที่ท่องเที่ยวของเชียงใหม่

 

โดยมิสพุทธชาติ โอคอนเนอร์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยพร้อมทั้งคณะครู-มาสเตอร์ ในฝ่ายกิจการนักเรียน เดินทางไปทัศนศึกษาดูสถานศึกษาเรียนรู้ ที่ พิพิธภัณฑ์จังหวัดเชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎร์บนพื้นที่สูง และพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์เชียงใหม่ เพื่อร่วมวางแผนงานในการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับคณะเยี่ยมชมซึ่งประกอบด้วยครูและนักเรียน จากประเทศสิงคโปร์ ที่จะเดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในเร็วๆ นี้

สำหรับการเตรียมงานต้อนรับ ได้จัดแบ่งการเข้าเยี่ยมชม/การเรียนรู้ ออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า มีการจัดเตรียมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่น่าสนใจภายในโรงเรียน ที่ทางโรงเรียนได้จัดสอนให้กับเด็กนักเรียน อาทิ ศิลปะมวยไทย นวดแผนไทย การแสดงนาฏศิลป์ไทย ดนตรีพื้นเมืองพร้อมกิจกรรมความรู้ต่างๆอีกหลายแขนง เพื่อเป็นการต้อนรับแขกแก้วที่มาเยือน

นอกจากนี้ทางฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรม ในส่วนภาคบ่าย โดยได้มีการจัดทัศนศึกษาทั้งแหล่งความรู้และสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมหลายแห่งของจังหวัดเชียงใหม่

นำโดยทีมสภานักเรียน และนักเรียนอาสาสมัครโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยจะเป็นมัคคุเทศก์ในการเยี่ยมชมเสริมความรู้แนะนำสถานที่ต่างๆที่ครูและนักเรียน จากประเทศสิงคโปร์ ที่จะเดินทางมาเยี่ยมชมในครั้งนี้ด้วย