สังคม » ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เยี่ยมชมศูนย์พฤฒพลังผู้สูงอายุ

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เยี่ยมชมศูนย์พฤฒพลังผู้สูงอายุ

7 มิถุนายน 2023
385   0

Spread the love

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมการดำเนินงาน ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ ที่ให้บริการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร หวังต่อยอดด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สร้างรายได้ให้กับเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2566 ที่ ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ (CMU Senior Wellness Center) จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัด เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ (CMU Senior Wellness Center) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ Medical Hub ที่จัดตั้งโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ครอบคลุมในทุกด้าน รองรับผู้ป่วยจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนแพทย์ดิจิทัลแห่งอนาคต

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการ Medical Hub ถือเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์และศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียน ในด้านการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานระดับสากล ทั้งการรักษาโรคทั่วไป โรคเฉพาะทาง การรักษาทางทันตกรรม การให้บริการด้านสุขภาพแบบครบวงจร และพร้อมรองรับการทั้งคนไทยและต่างชาติในประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ จีน (สิบสองปันนา) พม่า รวมถึงประเทศในกลุ่มอาเซียน

สำหรับศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ (CMU Senior Wellness Center) เป็นศูนย์ที่ให้บริการทางด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุอย่างครอบคลุม ทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ กาย ใจ สังคม และอารมณ์ ให้ผู้สูงอายุมีคุณค่า มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้นานที่สุด ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม โดยมีทั้งหมด 6 อาคาร ที่แยกการให้บริการที่แตกต่างกัน ได้แก่ การบริการด้านเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ, การฝึกอบรมผู้สูงอายุ และผู้เกี่ยวข้องด้านการดูแลสุขภาพ, คลินิกสุขภาพ ทันตกรรม และเวชกรรม, คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ห้องนวดแพทย์แผนไทยประยุกต์ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ, กายภาพบำบัด ธาราบำบัดกิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ และอาคารเรียนรู้ Edutainment and Recreation ประกอบด้วย Kitchen Playground และห้องสมุดเสียง

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดสร้างโครงการ Medical Hub ถือเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าถึงการดูแลรักษาที่ดีและมีประสิทธิภาพของชาวเชียงใหม่ อีกทั้งยังส่งผลดีต่อการพัฒนาด้านการค้าการลงทุน ตลอดจนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งจะมีผู้มาใช้บริการจากต่างถิ่น จากประเทศเพื่อนบ้าน นำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ของคนในพื้นที่ โดยจังหวัดเชียงใหม่พร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าวอย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน

 

Diva4d Toto Online Diva4d sekawanbet Taruh4d Daftar dodoslot kerasbola kerasbola
Dodoslot Kerasbola
bewin999 toto macau tt4d scobet999 gwin4d bewin999 gwin4d tt4d gwin4d slot demo link bewin999