เศรษฐกิจ » บมจ.ซันสวีท เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามโครงการ “หมู่บ้านสีขาว โรงงานสีเขียว” อย่างต่อเนื่อง

บมจ.ซันสวีท เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามโครงการ “หมู่บ้านสีขาว โรงงานสีเขียว” อย่างต่อเนื่อง

14 ตุลาคม 2019
911   0

Spread the love

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ‘SUN’ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด และทรัพยากรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยจัดโครงการ“หมู่บ้านสีขาว โรงงานสีเขียว” ขึ้น

ซึ่งเปิดโครงการนำร่อง ที่หมู่บ้านป่าจี้ ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 และเดินหน้าจัดกิจกรรมอย่างเนื่อง

 

โดย คณะผู้จัดการฝ่าย บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณตน โครงการ“หมู่บ้านสีขาว โรงงานสีเขียว” เพื่อรณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข

พร้อมทั้งมอบกล้าไม้ชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมโครงการกว่า 100 ครัวเรือน และร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการสร้างชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวริน ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่