สังคม » เชียงใหม่ จัดพิธีสมโภชบูชาเสาอินทขิล

เชียงใหม่ จัดพิธีสมโภชบูชาเสาอินทขิล

19 พฤษภาคม 2023
272   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชบูชาเสาอินทขิล สร้างความเป็นสิริมงคล และคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมโบราณของชาวล้านนา

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชบูชาเสาอินทขิล ประจำปี 2566 เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล และคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณของชาวล้านนา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วม เป็นจำนวนมาก

พิธีสักการะบูชาเสาอินทขิล หรือเสาหลักเมืองเชียงใหม่ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีระหว่างวันแรม 12 ค่ำ เดือน 8 เหนือ เรียกว่า “วันเข้าอินทขิล” ไปจนถึง วันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9 เหนือ เรียกว่า “วันออกอินทขิล” โดยในปีนี้ตรงกับวันที่ 16-23 พฤษภาคม 2566 ซึ่งชาวล้านนามีความเชื่อว่า การบูชาเสาอินทขิลจะนำมาซึ่งความมั่นคง มั่งคั่ง ตลอดจนความอุดมสมบูรณ์ของข้าวปลา อาหาร และเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต