เศรษฐกิจ » เปิดศูนย์นม Success Milk ต่อชีวิตช้างไทย

เปิดศูนย์นม Success Milk ต่อชีวิตช้างไทย

10 เมษายน 2023
250   0

Spread the love

เมื่อวันที่10 เมษายน 2566  เปิดศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบซัคเซสมิลค์ อย่างเป็นทางการ ที่ .ทาปลาดุก .แม่ทา.ลำพูน โดยมีนายพงษ์ศักดิ์  ลักษณ์ธนากุล ประธานกรรมการบริษัท ธนากุลกรุ๊ป จำกัด , นายสุพงษ์ ลักษณ์ธนากุลกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัคเซสมิลค์ จำกัด  เป็นประธานเปิดแพรคลุมป้ายอาคารศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ พร้อมด้วยนสพ.สมบัติ   ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน , นายเรวัติ  หทัยสัตยพงศ์ ผู้อำนวยการใหญ่ธุรกิจอาหารสัตว์บกบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน Mr.Norimichi Hanai  Production and Quality Advisor และคณะผู้บริหารในเครือ CPF CP-Meiji

นายสุพงษ์ ลักษณ์ธนากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัคเซสมิลค์ จำกัด  กล่าวว่า การศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของบริษัทในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร ให้มีช่องทางการจำหน่ายน้ำนมดิบเพิ่มขึ้น  รวมถึงบริษัทได้จับมือร่วมกับ 5 หน่วยงาน โดยมี ทีมส่งเสริมอาหารโค CPF ทีมวิชาการอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง CPF ทีมเวชภัณฑ์สัตว์ CPF  คณะทำงานปศุสัตว์ จังหวัดลำพูน และคณะทำงานของ CP-Meiji

นายสุพงษ์ กล่าวว่า ในช่วงภาวะก่อนโควิดและหลังโควิด กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ .ทาปลาดุก .แม่ทา.ลำพูน ประสบปัญหาน้ำนมล้นตลาดเราเห็นช่องทางในการเพิ่มศักยภาพส่งเสริมเกษตรกรมีแหล่งที่ส่งน้ำนมทางเลือกเพิ่มมากขึ้นเราได้มาปรึกษากับ ทางCP-Meijiให้เข้ารับซื้อน้ำนมดิบร่วมกัน ซึ่งศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของบริษัทมีกำลังการผลิตต่อวันอยู่ที่ 30 ตัน

ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับกลุ่มสมาชิกเกษตรกรโคนมอำเภอแม่ทา ที่ได้เข้ามาช่วยกันดูแลและพัฒนาสุขภาพสัตว์  พัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบ และเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตน้ำนมให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น เพื่อสอดรับกับแนวโน้มต้นทุนน้ำนมที่สูงขึ้นกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัคเซสมิลค์ จำกัด  กล่าว.

ทั้งนี้ โครงการต่อชีวิตช้างไทยจากการบริจาคแต้ม CPF Feed Poin โดยร่วมทำบุญต่อชีวิตช้างไทยกับ บริษัทเชียงใหม่ธนากุล และ บริษัท ซัสเซสมิลค์ จำกัด  ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง

นายพูนศักดิ์ ทองพิทักษ์  ผู้อำนวยการธุรกิจอาหารโค ผู้บริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์บก บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ซีพีเอฟได้เห็นคุณค่าของช้างไทย จึงได้มีโครงการต่อชีวิตช้างไทย และอยากให้ลูกค้าพันธมิตรคู่ชีวิตของอาหารสัตว์บกซีพีเอฟเอง ได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันอาหารช้าง โดยเฉพาะช้างแก่ ช้างป่วย ช้างพิการ หรือช้างที่มีความจำเป็นต้องใช้อาหารช้างเสริม ในการฟื้นฟูสุขภาพ

ทั้งนี้อาหารช้างซีพี ภายใต้แบรนด์เอราวัณ ก็เกิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อจะช่วยให้ช้างแก่ ช้างชรา ช้างพิการ ช้างแม่ลูกอ่อนต่าง ได้มีโภชนาการที่สมบูรณ์มากขึ้น อีกทั้งด้วยธุรกิจอาหารสัตว์บกซีพีเอฟเองก็มีการซื้อขายอาหารสัตว์บกผ่านร้านตัวแทนจำหน่ายในระบบออนไลน์ ซึ่งจะได้รับแต้ม CPF Feed Point ในทุก 100 บาท ที่ได้ซื้ออาหารจะมีค่าเท่ากับ 1 แต้ม และในกลุ่มของเกษตรกรโคนมที่ใช้แอปพลิเคชั่น CP SmartMORE แอปเพื่อจัดการฟาร์มโคนมที่เราเปิดให้ใช้ฟรี และยังได้รับแต้มที่กิจกรรมการบันทึกข้อมูลในแอป ก็สามารถร่วมบริจาคแต้ม ในทุก 29 บาทสมทบทุนเป็นอาหารช้างส่งต่อสู่ช้างทั่วประเทศ และในครั้งนี้ยังถือเป็นทำบุญในเทศกาลปีใหม่ไทยร่วมกับลูกค้าอาหารสัตว์บกทั่วประเทศในรูปแบบใหม่ผ่าน CPF Feed Point ที่ได้ร่วมกันบริจาคแต้มมาต่อชีวิตช้างไทยผู้สนใจร่วมบริจาคสมทบทุนซื้ออาหารช้าง ร่วมกับกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย สามารถกดเพิ่มเพื่อนได้ที่  add line@ : @cpffeedonline หรือที่ www.cpffeedpoint.com

ด้าน นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนัก สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ   กล่าวว่า ภารกิจของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในการรักษาช้างป่วย ช้างชรา ช้างพิการ มีการให้อาหารช้างซีพีอย่างไร

ขอบคุณลูกค้าอาหารสัตว์บกซีพีเอฟที่ได้บริจาคแต้ม ทุก 29 แต้มของซีพีเอฟฟีดพอยส์ที่ได้บริจาคมา จะกลายเป็นอาหารช้างที่ส่งต่อมาที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยแห่งนี้ด้วยเช่นกัน เพื่อให้ช้างได้เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง คู่เมืองไทยตลอดไป

.สพ.ดร.ทวีโภค อังควานิช  หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ  กล่าวว่า ปกติช้างจะกินอาหารจากธรรมชาติเป็นหลักก็จะมีอาหารเสริมจากอาหารช้างซีพี ภายใต้แบรนด์เอราวัณ ซึ่งช้างจะได้โปรตีนที่มีอยู่ในอาหารเสริมตัวนี้ โดยเราจะให้อาหารเสริมเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 5-10% ทั้งนี้ช้างชราหรือช้างป่วยเราจะให้อาหารเสริมนี้เป็นหลักเลย