ท่องเที่ยว » ททท. จัดพิธี “อัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์” ณ วัดผาลาด เพื่อฟื้นฟูประเพณีดังเดิมแบบโบราณของชาวล้านนา

ททท. จัดพิธี “อัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์” ณ วัดผาลาด เพื่อฟื้นฟูประเพณีดังเดิมแบบโบราณของชาวล้านนา

9 เมษายน 2023
20464   0

Spread the love

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2566  นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ , นางสาวภัทรอนงค์ เชียงใหม่ ผู้อํานวยการภูมิภาคภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และนางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดพิธีอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์จาก 9 แหล่งน้ำสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม – 9 เมษายน 2566 เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่เมือง และร่วมเฉลิมฉลอง 727 ปีเมืองเชียงใหม่

โดยพิธีอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นพิธีกรรมที่ที่สูญหายไปจากเมืองเชียงใหม่แล้วนับร้อยปี กลับมาให้ชาวเชียงใหม่ชนรุ่นหลัง ประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้รู้จักหวนรำลึกถึงประเพณีโบราณ ซึ่งในปีนี้ถูกจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 โดยน้ำที่จะนำมาประกอบพิธีทำน้ำทิพย์จะมาจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 9 แหล่งของจังหวัดเชียงใหม่มาทำพิธี

ในวันนี้ (9 เม.. 66) เวลา 09.09 . ได้มีพิธีอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ่อน้ำทิพย์ วัดผาลาด ซึ่งเป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งชื่อของวัดปรากฏหลักฐานในเอกสารตำนานและพงศาวดาร มีประวัติศาสตร์ร่วมกับพระธาตุดอยสุเทพ มีการบันทึกไว้ว่าในสมัยพระเจ้ากือนาพระองค์ได้นำพระบรมสารีริกธาตุที่พระมหาสุมนเถระนำมาจากสุโขทัยอัญเชิญประทับบนหลังช้างเพื่อนำไปประดิษฐาน ดอยสุเทพ ในครั้งพระองค์ทรงแวะพักที่บริเวณผาลาด แต่เดิมเป็นวัดร้าง ทางกระทรวงศึกษาธิการประกาศยกเลิกเป็นวัดมีพระสงฆ์ เมื่อ 2 มีนาคม .. 2524 และได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ ให้มีสถานภาพเป็นวัด และสถานที่ปฏิบัติธรรม

ภายในวัดผาลาด มีอาคารที่สำคัญ อาทิ เจดีย์เป็นศิลปะพม่าสมัยครูบาศรีวิชัย วิหารสร้างขึ้นในสมัยครูบาศรีวิชัยโดยช่างชาวพม่า ฐานโบราณสถาน (วิหารพระเจ้ากือนา) อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเจดีย์ ปูชนียวัตถุที่สำคัญ ได้แก่ พระพุทธรูปเป็นศิลปะพม่า วัดยังมีบ่อน้ำที่มีการสร้างทับซ้อนกันหลายยุคหลายสมัย และศาลาเก่า

หลังจากทำพิธีอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วจะนำไปเข้าพิธีจุมน้ําศักดิ์สิทธิ์จะเป็นการเจริญพระพุทธมนต์ทั้ง 7 ที่ใช้ในพิธีสำคัญของเมือง โดยมีการทำก่อนเส้าเป็นรูปสิงห์ที่ปั้นขึ้นมาจากดิน 3 จอมปลวก 3 บวกควาย เพื่อตั้งหม้อน้ำทิพย์ จากนั้นจุดไฟจากดวงอาทิตย์ ซึ่งถือว่าเป็นไฟที่มีความบริสุทธิ์ในการจุด เทียน ธูป ปฐมแห่งพิธี และในช่วงค่ำจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อผู้ที่ได้รับน้ําทิพย์ไปบูชาต่อ โดยพิธีทั้ง 2 จัดขึ้นที่ วัดพระธาติดอยสุเทพราชวรวิหาร .เมืองเชียงใหม่ และในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 09.09 . จัดให้มีพิธีจุมน้ําศักดิ์สิทธิ์ และ เวลา 19.19 . จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์