เศรษฐกิจ » อุตสาหกรรมเชียงใหม่ เปิดงานโครงการโรงงานต้นแบบอุทยานอาหารภาคเหนือ ในงาน “หัตถกรรม ของขวัญ ของที่ระลึก ครั้งที่ 29”

อุตสาหกรรมเชียงใหม่ เปิดงานโครงการโรงงานต้นแบบอุทยานอาหารภาคเหนือ ในงาน “หัตถกรรม ของขวัญ ของที่ระลึก ครั้งที่ 29”

29 พฤศจิกายน 2019
861   0

Spread the love

29 ธันวาคม 2562 นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการโรงงานต้นแบบอุทยานอาหารภาคเหนือ (Northern Thailand Food Valley Pilot Plant) ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โครงการนี้จัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสทดสอบตลาดจริง สำรวจข้อมูลและเก็บข้อมูลทางการตลาด ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ด้านอาหารให้ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายธุรกิจ โดยมีผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน อีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วม เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับคำปรึกษาแนะนำเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ และเข้ารับการพัฒนา รวมถึงยกระดับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยผู้ประกอบการได้ผลิตนวัตกรรมต้นแบบ ได้ทดสอบความเป็นไปได้ทางการตลาด ทำให้ทราบผลความต้องการด้านนวัตกรรมของผู้ประกอบการในธุรกิจอาหารได้อย่างแท้จริง และเกิดการตระหนักถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพ เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน-8 ธันวาคมนี้ ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่