สังคม » นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่

นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่

17 มีนาคม 2023
45   0

Spread the love

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หลังรัฐบาลได้กำหนดให้สังคมสูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาต้อนรับกว่า 1,000 คน

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดให้สังคมสูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ และในปี 2566 กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรมปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทยขึ้น เพื่อเพิ่มความสุข มุ่งเสริมสุขภาพให้ผู้สูงอายุมีชีวิตยืนยาวและมีคุณภาพ อันเป็นการช่วยสนับสนุนให้ครอบครัวมีความอบอุ่น เกิดพลังความเข้มแข็งในการดำเนินชีวิต ซึ่งถือเป็นต้นทุนในการสร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจของประเทศ นำไปสู่เป้าหมายประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ประเทศไทยแข็งแรงต่อไป