สังคม » ขนส่งเชียงใหม่ ออกตรวจรถควันดำ ลดมลพิษทางอากาศ

ขนส่งเชียงใหม่ ออกตรวจรถควันดำ ลดมลพิษทางอากาศ

8 มีนาคม 2023
235   0

Spread the love

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหลายหน่วยงาน ออกตรวจรถควันดำ เพื่อลดมลพิษทางอากาศที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

กลุ่มวิชาการขนส่งและฝ่ายตรวจสภาพรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ ออกตั้งจุดตรวจวัดควันดำรถ และดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับความผิดตามพรบ.การขนส่งทางบก และพรบ.รถยนต์ บริเวณด้านหน้าศูนย์พิสูจน์หลักฐาน จังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลดฝุ่นควัน PM 2.5 ในพื้นที่

เบื้องต้น ผลการตรวจรถตาม พรบ.การขนส่งทางบก จำนวน 54 คัน พบผู้กระทำความผิด จำนวน 5 ราย การตรวจ พรบ.รถยนต์ จำนวน 40 คัน ไม่พบผู้กระทำความผิดแต่อย่างใด ส่วนการตรวจวัดค่าควันดำรถตาม พรบ.การขนส่งทางบก จำนวน 54 คัน พบรถที่มีค่าควันดำเกินค่ามาตรฐาน 4 คัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือเจ้าของยานพาหนะทุกท่านให้ตรวจและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ตามรอบที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดมลพิษทางอากาศที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ