เศรษฐกิจ » ร้าน “โดนใจ” ออนทัวร์ ทั่วไทย ใกล้ชิดผู้ประกอบการโชห่วยลงพื้นที่มอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนในชุมชน จ. เชียงใหม่

ร้าน “โดนใจ” ออนทัวร์ ทั่วไทย ใกล้ชิดผู้ประกอบการโชห่วยลงพื้นที่มอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนในชุมชน จ. เชียงใหม่

18 กุมภาพันธ์ 2023
405   0

Spread the love

จากความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาร้านโชห่วยของไทยให้มีการระบบบริหารจัดการที่ดีและเติบโตไปได้ในระยะยาว บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) หรือ บีเจซี จึงได้เปิดตัวโมเดลธุรกิจ “ร้านโดนใจ” ใส่ใจ ใกล้บ้านคุณ มุ่งพัฒนาและส่งเสริมร้านโชห่วยที่อยู่คู่กับชุมชนของประเทศมายาวนาน ล่าสุด จัดออนทัวร์ ทั่วไทย ลงพื้นที่ใกล้ชิดผู้ประกอบการที่ จังหวัดเชียงใหม่ ต่อเนื่องเป็นจังหวัดที่ 3 โดยที่ผ่านมามีการตอบรับเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี “โดนใจ” จึงเดินหน้าผลักดันร้านค้าชุมชุนให้เป็น S-M-A-R-T โชห่วย ให้มีความทันสมัยในแบบฉบับร้านโดนใจ เพื่อส่งเสริมร้านโชห่วยให้เติบโตอย่างแข็งแรงและยั่งยืน และในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว อ.สันป่าตอง เพื่อมุ่งพัฒนาการศึกษาและคุณภาพความเป็นอยู่ของเด็ก ในชุมชน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจ

นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) หรือ บีเจซี กล่าวว่า ปัจจุบันตลาดค้าปลีกมีการแข่งขันกันสูง “ร้านค้าโชว์ห่วย” ซึ่งถือได้ว่าเป็นร้านค้าที่อยู่คู่กับชุมชนของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน เริ่มเข้าสู่การปรับตัวอย่างมาก ต้องพัฒนาร้านค้าเพื่อความอยู่รอดในธุรกิจ ดังนั้นเราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าไปช่วยสนับสนุน โดย “ร้านโดนใจ” พร้อมร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ได้แก่ พาณิชย์จังหวัด หอการค้าจังหวัด ประชาสัมพันธ์ และพันธมิตรร้านโดนใจ ร่วมผนึกกาลังพัฒนาร้านโชห่วย ให้สามารถดาเนินธุรกิจให้เติมโดยอย่างยั่งยืนในระยะยาว

นางฐาปณี เสริมต่อไปว่า แพลตฟอร์มร้านโดนใจมีจุดเด่นที่ผู้ประกอบการร้านค้าโชห่วยสามารถเลือกลงทุน และสินค้าที่จาหน่ายได้เอง โดยไม่ต้องแบ่งผลกาไร ใช้งบลงทุนที่ไม่สูง มีการดาเนินงานเป็น 2 ส่วน คือ
1. เราใช้ “บีเจซี” มาช่วยพัฒนาระบบเครื่องคิดเงิน และใช้เครือข่ายของบิ๊กซีเป็นคนจาหน่ายสินค้าให้กับร้านค้า ในชุมชน
2. เรามีพันธมิตรหลักอย่าง “บิ๊กซี” ที่มีอยู่ทั่วประเทศเข้ามาจัดส่งสินค้าถึงหน้าร้าน ขณะที่การปรับปรุงร้านค้านั้นหากผู้ประกอบการต้องการปรับโฉมหรือตกแต่งให้ดูทันสมัยสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของงบประมาณที่ตัวเองเห็นสมควร

“อย่างไรก็ดีนอกจากการพัฒนาโมเดลร้านค้าปลีกสมัยใหม่ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ดี มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยอีกหนึ่งปัจจัยที่สาคัญคือการหาคู่ค้า บีเจซีได้เดินหน้าจับมือพันธมิตรกว่า 30 บริษัทเพื่อติดปีกเสริมแกร่งให้ร้านโดนใจมีสินค้าและผลิตภัณฑ์วางจาหน่ายที่หลากหลายแบรนด์ ในราคาที่เหมาะสม อาทิ โค้ก แฟนต้า เนสกาแฟ ไฮยีน บรีสดาวน์นี่ นีเวีย แอทแทค เปา คอลเกต ไฟน์ไลน์ ดัชมิลล์ แลคตาซอย สิงห์ มาม่า ไวไว เบอร์ดี้ น้ามันมรกต ข้าวเบญจรงค์ เด็กสมบูรณ์ เลย์ อิงอร ปินโต้ ข้าวตราแตงโม ซอสม้าบิน ขนมปูจ๋า ซีพี-เมจิ บีทาเก้น ขนมปังมิงโก้ และแหนมดอนเมือง เป็นต้น พร้อมกันนี้ยังมีพันธมิตรในกลุ่มสถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อต่อยอดในการสร้างทุนให้กับผู้ประกอบการที่สนใจที่จะเปิดร้านโดนใจในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าการเชื่อมโยงพันธมิตรที่หลากหลายจะเป็นส่วนเติมเต็มที่สาคัญให้ร้านโดนใจสามารถเติบโตไปได้อย่างยั่งยืนในอนาคต” นางฐาปณี กล่าวเสริม

“เราเชื่อมั่นว่า ร้านโดนใจ จะเป็นส่วนเติมเต็มที่สาคัญให้กับการพัฒนาร้านโชห่วยในประเทศไทยให้สามารถเติบโตและขานรับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย มากไปกว่านั้นการมีระบบบริหารจัดการที่ดีจะทาให้ร้านค้ารวมไปถึงผู้ประกอบการและลูกค้ามีความสะดวกสบาย ที่สาคัญจะทาให้ระบบนิเวศทางธุรกิจนับตั้งแต่ผู้ประกอบการ คู่ค้า และซัพพลายเออร์เจ้าของสินค้าที่เข้ามาร่วมอยู่ในอีโคซิสเท็มของโดนใจเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน” นางฐาปณี กล่าวสรุป

สาหรับท่านที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งขอครอบครัว โดนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่โทร.02-146-5954 หรือ https://donjai.in.th/
ร้าน “โดนใจ” ใส่ใจ ใกล้บ้านคุณ