สังคม » 1- 31 ก.ค. 2566 เตรียมพบกับการประกวดสุดยอดกาแฟไทย เชิงถ้วยพระราชทาน

1- 31 ก.ค. 2566 เตรียมพบกับการประกวดสุดยอดกาแฟไทย เชิงถ้วยพระราชทาน

6 กุมภาพันธ์ 2023
415   0

Spread the love

จบลงไปแล้วกับกิจกรรมนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์การประกวดสุดยอดกาแฟไทยปี 2566 จัดโดย กรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 26 – 29 มกราคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้า One Nimman โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟ มาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกวดสุดยอดกาแฟไทย รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการประกวดสุดยอดกาแฟไทย เทรนด์การบริโภค และการแปรรูปกาแฟ

ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ขึ้นกล่าวบนเวทีเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดสุดยอดกาแฟไทยปี 2566 ร่วมกับ คุณธีรวัฒน์ วงศ์วรทัต นายกสมาคมกาแฟและชาไทย และคุณเอก สุวรรณโณ กรรมการการประกวดสุดยอดกาแฟไทยปี 2565
คุณระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เปิดเผยว่า การประกวดสุดยอดกาแฟไทยในปี 2566 (Thai Coffee Excellent 2023) กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สมาคม และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกาแฟ จัดการประกวดสุดยอดกาแฟอะราบิกา และโรบัสตาของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด การผลิตอย่างยั่งยืน (Sustainable Coffee Production) กาแฟดูแลป่า รักษาต้นน้ำ และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมี 5 กิจกรรม ดังนี้

1) Secret Garden and DOA Coffee Exhibition กิจกรรมประชาสัมพันธ์ก่อนการประกวด เปิดสวนผู้ชนะเลิศการประกวดปี 2565 และการถ่ายทอดความรู้ด้านกาแฟจากกรมวิชาการเกษตร
2) Training of Trainer จัดประชุมเสวนา (Workshop) ร่วมกับภาคีเครือข่าย และผู้สนับสนุน และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่นักวิชาการรุ่นเยาว์ และผู้นำเกษตรกร
3) Thai Coffee Contest การประกวดสุดยอดกาแฟ ประจำปี 2566
4) Coffee road trip and road show พาชิมกาแฟที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภท พร้อมกิจกรรมต่าง ๆ
5) กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ และจัดการมอบรางวัลจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ พระมหากรุณาธิคุณแด่เกษตรกรไทย โดยสิ่งประกวดที่มีคะแนนสูงที่สุดในแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับสิ่งประกวด กาแฟสายพันธุ์อะราบิกา หรือ โรบัสตา ที่ปลูกในประเทศไทย ที่ได้จากการจัดส่งตัวอย่างกาแฟ ทั้งในรูปผลกาแฟแห้ง จำนวน 80 กิโลกรัม หรือ กาแฟกะลา จำนวน 60 กิโลกรัม ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครในเดือน มีนาคม 2566 รับสมัคร 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2566 ดำเนินการประกวด 1 – 31 กรกฎาคม 2566 ประกาศผลการประกวด 10 สิงหาคม 2566
“นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระราชทานถ้วยรางวัล ในการประกวดสุดยอดกาแฟไทยในปี 2564 และปี 2565 ต่อเนื่องกันมาแล้ว 2 ปี เพื่อประชาสัมพันธ์กาแฟไทย สร้างการรับรู้ จุดเด่นกาแฟไทย ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับประเทศและระดับสากล และพัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มทักษะผู้ประกอบการกาแฟ ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ และเพิ่มมูลค่าของกาแฟไทย รวมทั้งยังเพิ่มการบริโภคและสร้างมูลค่ากาแฟที่ปลูกในประเทศไทยด้วย ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครประกวดสุดยอดกาแฟไทย ปี 2566 เพิ่มเติมได้ที่ http://www.doa.go.th หรือ Facebook: ThaiCoffeeExcellence สถาบันวิจัยพืชสวนหมายเลขโทรศัพท์ 0-2940-5484 ต่อ 117 ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-4133 ต่อ 131” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว