หน้าแรก » รมต.สำนักนายกฯ พบปะกลุ่มผู้ประกอบการ หารือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่

รมต.สำนักนายกฯ พบปะกลุ่มผู้ประกอบการ หารือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่

26 มกราคม 2023
144   0

Spread the love

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พบปะกลุ่มผู้ประกอบการ และหารือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ในกิจกรรม “การสื่อสารเพื่อสร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่”

บ่ายวันที่ 26 ม.ค. 66 ที่ The View All Day Restaurant ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้พบปะกับกลุ่ม We love chiangmai และกลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังปัญหาด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของชุมชน พร้อมหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ในกิจกรรม “การสื่อสารเพื่อสร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่”

โดยกลุ่มผู้ประกอบการได้สะท้อนปัญหาและความต้องการในหลายด้าน อาทิ การขอรับการสนับสนุนจัดหาแรงงานภาคบริการด้านการท่องเที่ยว การก่อตั้งสภามัคคุเทศก์อาชีพ การขอรับการสนับสนุนด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ รวมถึงการเพิ่มช่องทางแก่ผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น

ซึ่ง นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับฟังทุกปัญหา พร้อมเปิดเผยว่า จะเป็นส่วนหนึ่งของ We love chiangmai และนำทุกเรื่องที่รับฟังไปแจ้งกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมนำเรียน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้การสนับสนุนและหาแนวทางการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม ด้วยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นจุดหมายปลายทางลำดับต้น ๆ ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทำให้รายได้ส่วนใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่มาจากการท่องเที่ยว