เศรษฐกิจ » รมต.สำนักนายกฯ ตรวจความพร้อมการรองรับนักท่องเที่ยวของท่าอากาศยานเชียงใหม่

รมต.สำนักนายกฯ ตรวจความพร้อมการรองรับนักท่องเที่ยวของท่าอากาศยานเชียงใหม่

26 มกราคม 2023
445   0

Spread the love

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจความพร้อมการให้บริการผู้โดยสารและการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวของท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ชื่นชมทุกฝ่ายมีความพร้อมเป็นอย่างมาก

นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมตรวจความพร้อมการให้บริการผู้โดยสาร และการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยได้เดินตรวจตั้งแต่เส้นทางผู้โดยสารขาออกจนถึงเส้นทางผู้โดยสารขาเข้าทั้งอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศและในประเทศ

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากการตรวจเยี่ยมภายในสนามบินเชียงใหม่และการทำงานของเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พบว่า มีความพร้อมเป็นอย่างมากในทุกด้าน ด้วยได้มีการวางแผนและซักซ้อมมาแล้วตั้งแต่ห้วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ที่แม้จะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยหลั่งไหลเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก แต่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ก็มีความพร้อมและสามารถรองรับผู้โดยสารได้ นอกจากนี้ ยังได้ชื่นชมในความสะอาดของท่าอากาศยานเชียงใหม่ และอัธยาศัยไมตรีที่ดีของชาวเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็นสิ่งแรกที่สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวเมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่