สังคม » เชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นแก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป

เชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นแก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป

23 มกราคม 2023
205   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้แก่บุคลากรภาคบริการด้านการท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นและป้องกันโรคให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

วันที่ 23 ม.ค. 66  นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ “จังหวัดเชียงใหม่ ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น บุคลากรภาคบริการด้านการท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป”  ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดขึ้น ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อสร้างภูมิคุ้นกันโรคโควิด-19 ให้แก่ผู้ให้บริการท่องเที่ยวและประชาชน  สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่  โดยมี นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมให้การต้อนรับ

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่  จึงเห็นควรให้ดำเนินการยกระดับภูมิคุ้มกันโรค สร้างความเชื่อมั่นและป้องกันโรคให้แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยว  ด้วยการเปิดให้บริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นป้องกันโรคโควิด-19  ให้แก่บุคลากรภาคบริการด้านการท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป  ระหว่างวันที่ 23-29 มกราคม 2566  เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรค ลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อ และลดการแพร่กระจายเชื้อสู่นักท่องเที่ยว

ด้าน นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยถึงสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ ว่า ขณะนี้ พบผู้ติดเชื้อรายสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 15-21 มกราคม 2566 พบผู้ติดเชื้อรวม 1,166 ราย แยกเป็นผู้ป่วยยืนยัน 30 ราย ผู้ป่วยเข้าข่าย 1,136 ราย ซึ่งลดลงจากสัปดาห์ก่อนๆ มาก ส่วนผู้เสียชีวิต  สัปดาห์นี้ 3 ราย 2 ใน 3 ราย เป็นผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว และที่สำคัญไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเลย ส่วนผู้เสียชีวิตที่อายุต่ำกว่า 60 ปี 1 ราย มีโรคประจำตัว คือ หลอดเลือดสมอง ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเช่นเดียวกัน ดังนั้น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการเพิ่มภูมิต้านทานให้กับประชาชน เพื่อลดอัตราการติดเชื้อ การเกิดอาการรุนแรง และเสียชีวิตลงได้

ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการและบุคลากรภาคบริการด้านการท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นได้ระหว่างวันที่ 23-29 มกราคม 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  ส่วนผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่อำเภอรอบนอก สามารถขอรับการบริการได้ที่ศูนย์ฉีดระดับอำเภอ/ตำบลทุกแห่ง