สังคม » ประชาชนชาวเชียงใหม่ ออกทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ

ประชาชนชาวเชียงใหม่ ออกทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ

14 ตุลาคม 2019
440   0

Spread the love

ประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่หลายพันคน พร้อมใจกันนุ่งขาวห่มขาว และสวมเสื้อสีเหลือง ออกมาร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ แด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร จำนวน 99 รูป เนื่องในวันออกพรรษาและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

14 ตุลาคม 2562 นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ นำพุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ตักบาตรเทโวโรหณะ ซึ่ง เทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมกับ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และคณะสงฆ์ตำบลแม่เหียะ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวใน จังหวัดเชียงใหม่ โดยในครั้งนี้นอกจากข้าวสารอาหารแห้งแล้ว ยังมีการบิณฑบาต เงินสดสมทบทุนช่วยพระสงฆ์อาพาธ และทุนการศึกษาของพระสงฆ์ในพื้น ตำบลแม่เหียะด้วย

สำหรับประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ เป็นการทำบุญตักบาตรในเทศกาลวันออกพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชน เชื่อว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้า เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากเสด็จขึ้นไปจำพรรษาและเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดา ครั้นออกพรรษาแล้วก็เสด็จลงมาจาก เทวโลกในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 พระอินทร์ทรงนิมิตบันได 3 อย่างถวาย คือ บันไดทอง บันไดแก้วมณี และบันไดเงิน หัวบันไดพาดอยู่ที่ยอดเขาสิเนรุ เชิงบันไดอยู่ที่ประตูเมืองสังกัสสะนคร เวลาเสด็จลงทรงใช้บันไดแก้วมณี เหล่าเทวดาลงทางบันไดทอง เหล่ามหาพรหมลงทางบันไดเงิน เรียกการเสด็จครั้งนั้นว่า เทโวโรหณะ