สังคม » ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เปิด “สถานีฝุ่น ปี 2” ห้องข่าวออนไลน์ สื่อสารข้อมูลฝุ่นควัน

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เปิด “สถานีฝุ่น ปี 2” ห้องข่าวออนไลน์ สื่อสารข้อมูลฝุ่นควัน

18 มกราคม 2023
208   0

Spread the love

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิด “สถานีฝุ่น ปี 2” ห้องข่าวออนไลน์ มุ่งสื่อสารข้อมูลฝุ่นควันสู่ประชาชน สะท้อนปัญหาที่แท้จริงจากคนในพื้นที่ นำสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด

เมื่อวัน18 ม.ค. 66 ที่ อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (Communication Innovation Center : CIC) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ “สถานีฝุ่นปี 2” ห้องข่าวออนไลน์ ที่สานพลังนวัตกรรมการสื่อสารสาธารณะวาระภัยพิบัติภาคเหนือ ซึ่งเป็นความร่วมมือของคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันการศึกษาในภาคเหนือ ไทยพีบีเอส และภาคีเครือข่าย ที่มุ่งพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสาร ให้สามารถเชื่อมโยงการสื่อสารในประเด็นเฉพาะและทำการสื่อสารจริงร่วมกับคนในพื้นที่ เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันไฟป่า สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน ผ่านการสื่อสารสาธารณะเกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นควันไฟป่า ซึ่งเป็นภัยเงียบที่คุกคามวิถีชีวิตและสุขภาพของประชาชน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้มุ่งเน้นการทำงานแบบไร้รอยต่อ โดยนำเสียงสะท้อนจากประชาชนมาพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น ซึ่งได้มีการขอให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ทำฝนหลวงทุก 2 สัปดาห์หรือใกล้เคียง เพื่อเลียนแบบธรรมชาติและให้สภาพอากาศเหมือนปีที่ผ่านมา

ทั้งยังได้มีการร้องขอไปยังประเทศเพื่อนบ้านในการควบคุมการเผาในพื้นที่เพื่อลดปัญหาหมอกควันข้ามแดน โดยสถานีฝุ่น ถือเป็นอีกหนึ่งแนวร่วมสำคัญที่จะทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และสะท้อนปัญหาจากคนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง ด้วยความมุ่งหวังที่อยากให้คนเชียงใหม่ มีอากาศที่ดี หายใจได้บริสุทธิ์ และเป็นเมืองที่สามารถเที่ยวได้ทุกวัน พร้อมเน้นย้ำว่า “หากมีการเผา ก็จะไม่มีนักท่องเที่ยว ไม่มีการจับจ่ายใช้สอย เงินในกระเป๋าคนทำมาค้าขายก็จะหายไป”

ทั้งนี้ สถานีฝุ่น จะเริ่มออกอากาศในเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2566 ทาง Facebook Page : สถานีฝุ่น และ Youtube : Dust Station รวมทั้งช่องทางอื่น ๆ ของกลุ่มภาคีเครือข่าย ได้แก่ เพจเฟซบุ๊ก WEVO สื่ออาสา, เว็บไซต์ C-Site ของไทยพีบีเอส และเผยแพร่ผ่านช่องทางของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ร่วมโครงการ