การศึกษา » พิธี “ระลึก 117 ปี นามพระราชทาน” THE PRINCE ROYAL’S COLLEGE

พิธี “ระลึก 117 ปี นามพระราชทาน” THE PRINCE ROYAL’S COLLEGE

4 มกราคม 2023
452   0

Spread the love

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2566 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ โดย ดร.เกรียง ฐิติจำเริญพร ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีระลึกวันพระราชทานนามโรงเรียน ปีที่ 117 ณ โบสถ์ของโรงเรียน เพื่อร่วมรำลึกถึงบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งโรงเรียน และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลารากอาคารบัทเลอร์ ซึ่งเป็นอาคารเรียนหลังแรก และพระราชทานนามโรงเรียนว่า The Prince Royal’s College พร้อมพระราชทานสีน้ำเงิน-ขาว เป็นสีประจำโรงเรียน
เสร็จพิธีฯ พร้อมร่วมรับชมเอกสารประวัติศาสตร์ของชาวน้ำเงินขาว ลายพระหัตถ์ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินวางศิลารากอาคารบัทเลอร์ ซึ่งเป็นอาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียน และพระราชทานนามโรงเรียน ว่า  The Prince Royal’s College  และร่วมชมนิทรรศการ “ตามเสด็จกับลิลิตพายัพ” ณ พิพิธภัณฑ์ของโรงเรียน โดยมีสมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สมาคมผู้ปกครองและครู ชมรมครูเก่า นักเรียนเก่า นักเรียนปัจจุบัน คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง เข้าร่วมงาน และในปีนี้ มีนักเรียนเก่าเข้าร่วมในพิธีฯเป็นจำนวนมากถึง 84 รุ่นด้วยกัน