หน้าแรก » เชียงใหม่เศร้า..อาลัยยิ่งเจ้ายาย ดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือผู้สืบสานวัฒนธรรมงดงามล้านนา

เชียงใหม่เศร้า..อาลัยยิ่งเจ้ายาย ดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือผู้สืบสานวัฒนธรรมงดงามล้านนา

2 มกราคม 2023
314   0

Spread the love

————————————————————————————————————————–
ชาวเชียงใหม่เศร้า เมื่อเวลา 07.25 น.วันที่ 2 ม.ค.นี้ เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือผู้สืบสานวัฒนธรรมงดงามล้านนา ได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบด้วยโรคชรา วันที่ 2 มกราคม พ.ศ 2566 เวลา 07.25น. สิริอายุ 93 ปี 7 เดือนที่คุ้มเจ้ากลางเวียงเชียงใหม่


ประวัติเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เป็นที่รู้จักในนาม เจ้ายาย (เกิด 22 พฤษภาคม 2472) เป็นเจ้านายฝ่ายเหนือ และนักสังคมสงเคราะห์ชาวไทย เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ได้รับการประกาศสดุดีเกียรติคุณให้เป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2558 โดยคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยที่ เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ได้รับการบันทึกชื่อให้เป็นบุคคลสำคัญในสารานุกรมประวัติศาสตร์ไทยล้านนาเพื่อเป็นเกียรติประวัติและอนุสรณ์แห่งคุณความดี (เจ้ายายมิได้เป็นบุคคลในครอบครัวของผู้สืบสายสกุล ณ เชียงใหม่ สายตรงและไม่ได้เป็นบุคคลในครอบครัวของประธานราชตระกูล ณ เชียงใหม่ เจ้ายายเป็นเจ้านายฝ่ายเหนือที่สืบเชื้อสายเจ้านายฝั่ง ณ ลำพูน ตามบิดาของท่าน คือเจ้าเมืองชื่น ณ ลำพูน ต่อมาได้เปลี่ยนนามสกุลเป็น ณ เชียงใหม่ โดยพระราชานุมัติในเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าประเทศราชนพบุรีศรีนครพิงค์ และเจ้าเมืองชื่นได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าราชภาคินัย ในกาลต่อมา)


เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ได้อุทิศตนเป็นแบบอย่างในการเป็นพลเมืองที่ดี บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติและสังคมส่วนรวมมีความกตัญญูต่อแผ่นดินเกิด สมกับที่เป็นสตรีสูงศักดิ์ งามพร้อมด้วยกริยามรรยาทแบบกุลสตรีไทย ทั้งยังได้ดำรงเกียรติแห่งวงศ์ตระกูลได้อย่างสมบูรณ์ เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ โปรดการแต่งกายแบบไทยล้านนาและรักที่จะส่งเสริมให้คนไทยรุ่นใหม่รักในความเป็นไทยและหวงแหนรักษ์ในวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเจ้ายายเป็นที่รักใคร่และนับถือของชาวบ้านและประชาชนทั่วไป