สุขภาพ » มช. แถลงข่าวและขอบคุณสื่อมวลชนประจำปี 2565

มช. แถลงข่าวและขอบคุณสื่อมวลชนประจำปี 2565

28 ธันวาคม 2022
287   0

Spread the love

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณสื่อมวลชนจากทุกแขนง ในโอกาสที่มาร่วมงานแถลงข่าวและขอบคุณสื่อมวลชนประจำปี 2565 ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดขึ้น เพื่อแนะนำศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย นวัตกรรมเด่นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนการขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้วยดีตลอดมา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย ร่วมให้รายละเอียดและตอบข้อซักถามในด้านต่างๆ ณ ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565