สุขภาพ » คนเชียงใหม่ห่างไกล .. อัมพฤกษ์ อัมพาต

คนเชียงใหม่ห่างไกล .. อัมพฤกษ์ อัมพาต

25 ธันวาคม 2022
357   0

Spread the love

คนเชียงใหม่ห่างไกล .. อัมพฤกษ์  อัมพาต   โรงพยาบาลลานนา พัฒนาการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ   ด้วยการสวนหลอดเลือดผ่านทางข้อมือ ครั้งแรกของเชียงใหม่

ในอดีตการผ่าตัดสมอง เป็นหัตถการซึ่งมีความซับซ้อน ก่อให้เกิดแผลขนาดใหญ่ที่ศีรษะ และการฟื้นตัวภายหลังการผ่าตัดใช้ระยะเวลานาน ในมุมมองของผู้ป่วย การเข้ารับการผ่าตัดสมองมีความน่าวิตก น่ากลัวเป็นอย่างมาก ปัจจุบัน โรงพยาบาลลานนา  เปิดเป็น ศูนย์สวนหลอดเลือดสมอง สามารถพัฒนาวิธีการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง  ด้วยการสวนหลอดเลือดสมองได้แล้ว  ลดการผ่าตัดเปิดศีรษะเหมือนในอดีต

ศูนย์สวนหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลลานนา  พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วย โรคสมอง และโรคทางหลอดเลือดสมอง โดยไม่ต้องผ่าตัดใหญ่ ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์เฉพาะทาง และเทคโนโลยีในรักษาทั้งแบบผ่าตัดและไม่ผ่าตัด  เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต ลดระยะเวลาการนอนในโรงพยาบาล รองรับผู้ป่วยในจังหวัดเชียงใหม่ และในพื้นที่ใกล้เคียงในภาคเหนือ

นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา กล่าวว่า  โรคหลอดเลือดในสมอง  เป็นโรคที่อันตรายมาก  การที่หลอดเลือดในสมองตีบ ตัน หรือแตก ส่งผลร้าย  หากได้รับการรักษาล่าช้า จะทำให้เกิดอาการ  ที่เรียกว่า อัมพฤกษ์ หรือ อัมพาต ถ้าผู้ป่วยได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก มีเทคโนโลยีในการตรวจวินิจฉัยที่ดียิ่งขึ้น มีการรักษาด้วยการทำหัตถการ และการผ่าตัดที่ต้องใช้ความชำนาญและเทคโนโลยีขั้นสูง จะช่วยให้การดูแลรักษาผู้ป่วยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   เพื่อการรักษาที่ได้ผลดี ศูนย์สวนหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลลานนา  มีระบบ Stroke Fast track ในการรองรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เริ่มมีอาการภายใน 4.5 ชม.  โดยทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสำหรับการดูแล  โรคปวดหัว โรคสมองและระบบประสาท โรคหลอดเลือดสมอง เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต  หรือการเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต ของผู้ป่วยจากโรคทางสมองเหล่านี้

เทคโนโลยีใน ศูนย์สวนหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลลานนา   พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ใช้ตรวจวินิจฉัย และรักษาความผิดปกติของระบบประสาทสมอง และไขสันหลัง ทั้ง เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) และ เครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)  มีความพร้อมทั้งด้านเทคโนโลยี และแพทย์เฉพาะทาง ด้านหลอดเลือดสมอง ศัลยแพทย์ระบบประสาท และแพทย์รังสีร่วมรักษาทางระบบประสาท ซึ่งพร้อมให้การดูแลรักษาผู้ป่วยทางสมองได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งมีการลงทุนเพิ่มกว่า 25 ล้านบาท  จากเทคโนโลยีใน ห้องปฏิบัติการสวนหลอดเลือด เพื่อให้บริการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านหลอดเลือดสมอง สามารถรักษาได้ทั้งแบบผ่าตัดและไม่ต้องผ่าตัด ประสบความสำเร็จ  การสวนหลอดเลือดแบบใหม่ ผ่านทางข้อมือ”  ครั้งแรกของจังหวัด เชียงใหม่

โดยปกติแล้ว การสวนหลอดเลือดสมอง จะทำโดยการเจาะเส้นเลือดที่บริเวณขาหนีบของผู้ป่วย เข้าไปผ่านหลอดเลือดใหญ่ไปยังหลอดเลือดสมองที่มีความผิดปกติ แล้วจึงทำการรักษาไม่ว่าจะเป็นการลากลิ่มเลือด หรือการใส่ขดลวดถ่างขยายหลอดเลือดไม่ให้ตีบตัน เป็นต้น  แม้จะเป็นเทคโนโลยีการรักษาที่ไม่ได้น่ากลัวเหมือนอดีต แต่หลังการรักษาผู้ป่วยอาจมีอาการเจ็บบริเวณขาหนีบได้

ศูนย์สวนหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลลานนา  โดย นพ.ณัฐวรรธ วิฑูรย์ และ นพ.ศุภชาติ แจวจันทึก ศัลยแพทย์ระบบประสาท และแพทย์รังสีร่วมรักษาทางระบบประสาท  ได้นำเทคนิคการรักษาโดย  การสวนหลอดเลือดแบบใหม่ ผ่านทางข้อมือ”  เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า transradial approach cerebral angiography เป็นเทคนิคการรักษาเดียวกัน แต่เจาะผ่านข้อมือ เข้าสู่หลอดเลือดสมองที่มีปัญหา แม้จะเป็นเส้นทางหลอดเลือดที่เข้าถึงยากกว่าทางขาหนีบ แต่ผลการรักษาเป็นที่พึงพอใจมากกว่าการรักษาแบบเดิม ระหว่างการรักษาผู้ป่วยรู้สึกตัวตลอดเวลา และหลังการรักษาจะใช้เพียงไม้ค้ำยันบริเวณข้อมือเท่านั้น ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ นอนพักแค่ 1 คืน ก็ออกโรงพยาบาลได้แล้ว โดยเคสนี้ถือเป็นความสำเร็จครั้งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ที่สามารถรักษาด้วยเทคนิคผ่านทางข้อมือนี้ได้

โรงพยาบาลลานนา พร้อมเป็นศูนย์กลางในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

การเปิดให้บริการ ศูนย์สวนหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลลานนา”   ในครั้งนี้ จะช่วยให้การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยในกลุ่มของโรคหลอดเลือดสมองนี้  ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ได้ผลที่แม่นยำ โดยไม่ต้องผ่าตัดใหญ่ แผลมีขนาดเล็ก ลดระยะเวลาการนอนในโรงพยาบาล ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็ว สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็ว เพิ่มคุณภาพชีวิต ของผู้ป่วยที่มีอาการหลอดเลือดทางสมอง แตก ตีบ ตัน หากมารับการตรวจรักษาให้ไวจะลดความเสี่ยงในการเป็น อัมพฤกษ์  อัมพาตได้ นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา กล่าวปิดท้าย

ศูนย์สวนหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลลานนารักษาและฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยเทคโนโลยีแบบผ่าตัด และไม่ผ่าตัด  ติดต่อสอบถาม  โทร.052-134777