สุขภาพ » โรงพยาบาลลานนา 3 รับการตรวจประเมินการให้บริการทางการแพทย์ โครงการประกันสังคม ประจำปี 2565

โรงพยาบาลลานนา 3 รับการตรวจประเมินการให้บริการทางการแพทย์ โครงการประกันสังคม ประจำปี 2565

15 ธันวาคม 2022
284   0

Spread the love

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลลานนา 3  นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา 3 และนพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา พร้อมทั้งหัวหน้าแผนกทุกฝ่าย ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน จากสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ กลุ่มงานมาตรฐานทางการแพทย์ นำโดย นพ.สิทธิชัย พุทธิประเสริฐ ที่ปรึกษาทางการแพทย์ และ พลตำรวจตรีหญิง รมย์ชลี พูนประสิทธิ์  ที่ปรึกษาทางการพยาบาล พร้อมทั้งประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยคุณจริยา กาวิลเครือ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคม .เชียงใหม่ ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยม เพื่อตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์การพยาบาล เอกสารข้อมูลสถานพยาบาล ระบบเวชระเบียนผู้ป่วย และมาตรฐานด้านความปลอดภัย รวมทั้งด้านการให้บริการทุกระบบ ของโรงพยาบาลลานนา 3 ประจำปี 2565

โรงพยาบาลลานนา 3 รับการประเมินในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการตรวจเพื่อรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลควบคุมการบริการของสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม ให้มีความพร้อมในการให้บริการผู้ป่วย และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานประกันสังคม และร่วมปรึกษาหารือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการให้บริการประกันสังคมในปีที่ผ่านมา

สำหรับข่าวจากสำนักงานประกันสังคม ฝากไว้สำหรับผู้ประกันตนที่ต้องการย้าย หรือเปลี่ยนสิทธิ์  โรงพยาบาลในโครงการประกันสังคม  ปลายปีนี้เป็นช่วงที่สามารถยื่นขอเปลี่ยนสถานพยาบาลหลักได้  และ โรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา 3 ได้รับการขยายศักยภาพเพิ่ม มีความพร้อม สามารถรับผู้ประกันตนเพิ่มได้อีกจำนวนมาก