สุขภาพ » สถานกงสุลอินเดีย จ.เชียงใหม่ เข้าเยี่ยม โรงพยาบาลลานนา

สถานกงสุลอินเดีย จ.เชียงใหม่ เข้าเยี่ยม โรงพยาบาลลานนา

5 ธันวาคม 2022
229   0

Spread the love

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา พร้อมนางสาวจันทนา จารุเศรณี หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์ , นางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด ให้การต้อนรับ คุณรามจี รามาสวามี รองกงสุลฝ่ายการพาณิชย์ สถานกงสุลอินเดีย ประจำจังหวัดเชียงใหม่

เนื่องในโอกาสที่ได้เข้ามาเยี่ยมชม สถานที่ โรงพยาบาลลานนา และแนะนำตัวพูดคุย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยชาวต่างชาติ และชาวอินเดียที่มาพักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงในภาคเหนือ ทั้งนี้ โรงพยาบาลลานนา เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ที่มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยชาวต่างชาติ มีล่ามภาษาไว้ให้บริการสำหรับผู้ป่วยชาวต่างชาติที่มารับบริการที่ โรงพยาบาลลานนา

“พว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา” รายงาน