สังคม » ชมรมผู้บริหารงานแม่บ้านฯ ร่วมกับ ททท. และสมาคมท่องเที่ยวโรงแรมไทย จัดงาน “Chiangmai Housekeeping Get together with Suppliers”

ชมรมผู้บริหารงานแม่บ้านฯ ร่วมกับ ททท. และสมาคมท่องเที่ยวโรงแรมไทย จัดงาน “Chiangmai Housekeeping Get together with Suppliers”

27 พฤศจิกายน 2022
683   0

Spread the love

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ,นางอรนุช เชิงเวลลิ่งค์ ประธานชมรมผู้บริหารงานแม่บ้านโรงแรมเชียงใหม่ CHIANGMAI HOUSEKEEPING CLUB และนายภูณัช ธนาเหล่าพานิช นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) ที่ ห้องแกรนด์นันทา โรงแรม Centara River Side Hotel

ชมรมผู้บริหารงานแม่บ้านโรงแรมเชียงใหม่ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ในจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมท่องเที่ยวโรงแรมไทยภาคเหนือได้จัดงาน “Chiangmai Housekeeping Get together with Suppliers”โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะเพิ่มศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการให้บริการภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง เนื่องจากวิกฤตโรคระบาดที่ผ่านมาทำให้เราตระหนักถึงมาตรฐานการให้บริการที่เน้นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่กำลังจะกลับมาจากการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยเน้นการท่องเที่ยวที่มี ความปลอดภัย ความสะดวก สบาย และความใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสุขและประสบการณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน

นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ธุรกิจท่องเที่ยวซบเซาไปเนื่องจากโรคระบาดโควิด-19 แรงงานในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ออกไปจากภาคอุตสาหกรรมนี้ค่อนข้างมาก ดังนั้นพอสถานการณ์เริ่มคลี่คลายการท่องเที่ยวเริ่มที่จะกลับมามีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย อย่างในวันนี้กลุ่มแม่บ้านซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจัดงานขึ้นมาถือเป็นเรื่องที่ดีมาก เรื่องการทำความสะอาดต้องอาศัยเรื่องของทักษะ กิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มมาตรฐานบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรวมถึงการต่อยอดการนำนวัตกรรมต่างๆเข้ามาใช้ อาทิ เช่น หุ่นยนต์มาช่วยทำความสะอาด การนำเอานโยบายเรื่อง BCG (Bio-Circular-Green Economy) หรือการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว เข้ามาใช้เพื่อต่อยอดนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 

ด้านนางอรนุช เชิงเวลลิ่งค์ ประธานชมรมผู้บริหารงานแม่บ้านโรงแรมเชียงใหม่ CHIANGMAI HOUSEKEEPING CLUB กล่าวเสริมว่า ขณะนี้ทางชมรมผู้บริหารงานแม่บ้านโรงแรมเชียงใหม่ได้จัดหาบุคลากรมาเพิ่มเติมกับงานโรงแรมในเชียงใหม่หลังจากโควิด-19 ทำให้หลายคนตกงานและแรงงานด้านนี้ปัจจุบันขาดแคลน ตอนนี้เราได้พัฒนาคนรุ่นใหม่เสริมเข้ามาเพื่อรองรับการงานเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันบุคลากรแม่บ้านโรงแรมในเชียงใหม่มีจำนวนกว่า 70 คนเท่านั้น

ขณะที่นายภูณัช ธนาเหล่าพานิช นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) กล่าวว่า บุคลากรแม่บ้านโรงแรมในเชียงใหม่ปัจจุบันนี้ขาดแคลนมากเกือบ 100% เลยทีเดียวหลังจากเกิดโควิด-19ที่ผ่านมา บุคลากรแม่บ้านเป็นส่วนสำคัญหลักของธุรกิจโรงแรม ห้องพักจะสะอาด ความพร้อมด้านสถานที่ต่างๆ อยู่ที่แม่บ้านทั้งสิ้น นับว่าเป็นหัวใจหลักของการบริการในธุรกิจโรงแรม ก็อยากจะช่วยประชาสัมพันธ์หาแรงงานที่ต้องการมาในงาน
บริการด้านนี้ก็มาสมัครได้ที่ชมรมผู้บริหารงานแม่บ้านโรงแรมเชียงใหม่ ทางชมรมแม่บ้านเองจะมีการฝึกทักษะต่างๆให้