สังคม » ซีไอเอ็มบี จับมือพันธมิตรส่งมอบโครงการฯ ดีๆ ให้แก่นักเรียน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

ซีไอเอ็มบี จับมือพันธมิตรส่งมอบโครงการฯ ดีๆ ให้แก่นักเรียน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

25 พฤศจิกายน 2022
114   0

Spread the love

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยและพันธมิตรใจดี ติดปีกเติมฝัน ส่งมอบโครงการห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด และโครงการเกษตรสาธิตเพื่ออาหารกลางวัน ให้โรงเรียนวัดห้วยแก้ว .แม่ออน .เชียงใหม่

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จับมือพันธมิตร วารสารการเงินธนาคาร และบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังแสดงพลังสร้างโอกาสทางการศึกษาอีกครั้ง ในงานมหกรรมการเงิน เชียงใหม่ เดินหน้าสร้างสรรค์โครงการติดปีกเติมฝันด้านการศึกษา ส่งมอบโครงการ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ห้องสมุด แปลงเกษตรสาธิตเพื่ออาหารกลางวันและสถานีคัดแยกขยะ ครั้งที่ 12” ให้น้องๆ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว .แม่ออน .เชียงใหม่ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์และห้องสมุดจะเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ เปิดโลกกว้างให้กับเด็กนักเรียน ควบคู่ไปกับแปลงเกษตรสาธิตและฟาร์มเลี้ยงไก่ เสริมทักษะด้านการประกอบอาชีพตามวิถีชีวิตท้องถิ่น และสร้างผลผลิตทางการเกษตรสามารถลดต้นทุนทางด้านวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน นอกจากนี้ ธนาคารยังปลูกฝังจิตสำนึกการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน (Sustainability) ให้กับเด็กนักเรียนด้วยการจัดทำสถานีคัดแยกขยะโดยยึดหลัก 3R (Reduce Reuse Recycle) เพื่อให้สามารถนำขยะบางชนิดกลับมาใช้หมุนเวียน ลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นใหม่ได้อีกด้วย

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย นำโดย พอล วอง ชี คิน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร ประภาส ทองสุข, ตัน คีท จิน, ลิม ยอง เทียน, อุทัยวรรณ สุขพรรณพิมพ์ และสุวดิศ ดิสถาพร พร้อมด้วย ภาคนีวิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน Money Expo ภริตา วิริยะรังสฤษฎ์ รองประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo โศรดา ธรรมประกอบ ผู้อำนวยการอาวุโสงานบริหารโครงการ บริษัท คิงส์เมนซี.เอ็ม.ที.ไอ.จำกัด (มหาชน) โดยมี ธนพัฒน์ พันธุ์คุ้มเก่า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยแก้ว และชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอแม่ออน เป็นตัวแทนโรงเรียนและชุมชนรับมอบโครงการ