ท่องเที่ยว » ร่วมค้นหางานไอเดีย ไปกับเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ “Local Rise’ation สร้างสรรค์ ท้องถิ่น เติบโต”ทั่วเมืองเชียงใหม่ 3-11 ธันวาคม 2565

ร่วมค้นหางานไอเดีย ไปกับเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ “Local Rise’ation สร้างสรรค์ ท้องถิ่น เติบโต”ทั่วเมืองเชียงใหม่ 3-11 ธันวาคม 2565

25 พฤศจิกายน 2022
380   0

Spread the love

ตื่นตา ตื่นใจ ไปกับ เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2565 (Chiang Mai Design Week 2022) งานที่รวบรวมงานศิลปะ งานออกแบบ งานไอเดีย หลากหลายแขนงที่ช่วยกระตุ้นคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ไปพร้อมๆ กัน สำหรับปีนี้จัดขึ้นภายในธีม “Local Rise’ation สร้างสรรค์ ท้องถิ่น เติบโต” ตั้งแต่วันที่ 3-11 ธันวาคม 2565 ณ ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ย่านล่ามช้าง ย่านช้างม่อย ย่านสันกำแพง และกระจายตัวทั่วเมืองเชียงใหม่

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ได้รับความร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ กลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ร่วมกันจัดงาน เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2565 (Chiang Mai Design Week 2022) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดเชียงใหม่ให้กลับมาคึกคัก สร้างการเติบโตของเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการ นักออกแบบ ศิลปิน ช่างฝีมือให้มีศักยภาพ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการสร้างมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น รวมไปถึงการผลักดัน และส่งเสริม ให้เกิดการท่องเที่ยวในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น

พบกับกิจกรรมจาก  5 ย่านไฮไลต์สำคัญใน “เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2565” (Chiang Mai Design Week 2022) อาทิ

ย่านช้างม่อย

 • นิทรรศการ Gastro Economy เศรษฐกิจ “การกินอยู่” กู้โลกอย่างไรในอนาคต โดย CEA ร่วมเปิดมุมมองใหม่ในการพัฒนาภูมิภาค แง่มุมบทบาทของอาหาร ต่อพืชกับคน ศิลปะ-ธุรกิจการประกอบอาหาร และและส่งต่อวิถีอาหารไทยสู่การสร้างสรรค์สังคมเพื่ออาหารและความยั่งยืน ที่ TCDC เชียงใหม่
 • NFT ART CON 2022 : Digital Exhibition & Art Market โดย NFT ART CON 2022 นิทรรศการศิลปะ Crypto ที่ดีที่สุดจากทั่วโลก โดยการสนับสนุนของศิลปินในท้องถิ่นและนักสร้างสรรค์ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเสวนาโดยครีเอเตอร์และนักพัฒนา NFT ชั้นนำ เวิร์กช็อป และตลาดนัด NFT ที่ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ และ โกดัง มัณฑนา

ถนนช้างม่อย

 • นิทรรศการ Local Cabinets โดย Homecoming โปรเจ็กต์พานักสร้างสรรค์กลับบ้าน (เกิด) นำไปสู่การสร้างสรรค์ที่นำเสนอผลงานที่สะท้อนมุมมองและความคิดของนักสร้างสรรค์หลากหลายสาขาที่กลับมาช่วยกันสะท้อนมุมมองความคิดผ่าน 5 พื้นที่น่าสนใจของเชียงใหม่ เช่น คูเมือง เชียงดาว สันป่าข่อย อมก๋อย และคลองแม่ข่า ส่งต่อแรงบันดาลใจด้านการต่อยอดให้กับท้องถิ่นของตน ที่ โกดัง มัณฑนา ถนนช้างม่อย
 • นิทรรศการ Local Composites โดย Homecoming โปรเจ็กต์พานักสร้างสรรค์กลับบ้าน (เกิด) นิทรรศการที่นักสร้างสรรค์หลากหลายสาขา สำรวจและค้นหาวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเชียงใหม่ มาดัดแปลงใหม่ให้เกิดการเพิ่มมูลค่าทางวัสดุ นำเสนออัตลักษณ์ของพื้นที่นั้น ๆ เพื่อส่งต่อให้กับผู้เข้าชมนำไปปรับใช้หรือต่อยอดต่อไป ณ โกดัง มัณฑนา ถนนช้างม่อย
 • มาหา…สนุก โดย TAM : DA ชวนมองเมืองเชียงใหม่ ผ่านผลงานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่ที่ถูกซ่อนไว้ในย่านช้างม่อย ให้ได้ค้นหา สอดส่องเรื่องราวในย่านอย่างสนุกสนาน

ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

 • POP Market โดย CEA ตลาดสินค้าดีไซน์สุดสร้างสรรค์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นเหนือ ทั้งงานหัตถกรรม สินค้าแฮนด์เมด สินค้าไลฟ์สไตล์ ของตกแต่งบ้าน เครื่องประดับ อาหารและเครื่องดื่มกว่า 90 แบรนด์ รวมถึงการแสดงดนตรีจากศิลปินท้องถิ่นและกิจกรรมเวิร์กช็อปมากมายตลอด 9 วัน ที่ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา
 • Locating the Locals: A Virtual Exhibition by PTT การนำเสนอผลงานผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปะของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) มาแสดงพร้อมกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ชมแบบเสมือนจริง โดยแนวคิดคือการเดินทางเพื่อค้นหานิยามของความเป็น “ท้องถิ่น” ทั้งในทางศิลปะและตัวตนของศิลปิน ที่ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

ย่านล่ามช้าง

 • Lam Chang International Films โดย CEA กิจกรรมฉายหนังกลางแปลงจากต่างประเทศ ในวัดล่ามช้าง ที่ชวนให้ผู้ชมได้หวนรำลึกว่าครั้งหนึ่งในอดีตที่แห่งนี้เคยใช้เป็นสถานที่จัดงานมหรสพที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรในประเทศไทย ญี่ปุ่น รัสเซีย และฝรั่งเศส
 • กาดกองเก่าล่ามช้าง โดย ชุมชนล่ามช้าง / CEA ตลาดชุมชนที่ได้รวบรวมสินค้า อาหาร เครื่องดื่มและบริการท้องถิ่น โดยคนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงร่วมมือร่วมใจกันจัดตั้งขึ้น พร้อมต้อนรับอย่างอบอุ่น นอกจากนี้ยังมี Chiang Mai Busking งานแสดงดนตรีจากศิลปินเปิดหมวกตามจุดต่าง ๆ ในชุมชนล่ามช้าง และ World music งานดนตรีจากกลุ่มต่อล้อต่อเสียง ที่จะสร้างสีสันและบรรยากาศให้ย่านครื้นเครงอีกครั้ง ที่ วัดล่ามช้าง
 • เวิร์กช็อปกิจกรรมสำหรับเด็ก อาทิ ศิลปะภาพพิมพ์กับวัสดุและสิ่งแวดล้อมรอบตัว

ย่านสันกำแพง

 • โหล่งฮิมคาว กิจกรรมคู่ขนานไปกับเทศกาล โดยมีเวิร์กช็อปสนุกๆ มากมาย อาทิ เซาะเศษแป๋งศิลป์ กิจกรรมที่นำเอาวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลงเป็นผลงานศิลปะสุดเจ๋ง กาดต่อนยอน ตลาดที่จัดจำหน่ายสินค้างานคราฟท์และบริการสร้างสรรค์ ไปจนถึงตลาดอาหารปลอดภัยอย่าง Green your food
 • หมู่บ้านหัตถกรรมต้นเปา นำเสนอความเป็นหมู่บ้านอัตลักษณ์ชุมชนหัตถกรรม และการเป็นหมู่บ้านงานอาร์ตที่ได้รับความร่วมมือจากนักสร้างสรรค์ท้องถิ่นและนักสร้างสรรค์จากประเทศรัสเซีย

ย่านอื่น ๆ

 • Chiang Mai Street Jazz Festival 2022 เทศกาลดนตรีแจ๊สแห่งปี ภายใต้คอนเซ็ป Stand by me, Stand by humanity ที่พูดถึงการเชื่อมโยงความหลากหลายของผู้คน สังคม การศึกษา สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง ผ่านสุนทรียภาพของดนตรี
 • LABBfest 2022 งานแสดงดนตรีสดและการบันทึกภาพที่ผสมผสานระหว่าง Music Showcase กับ Visual Art เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางด้านดนตรีในระดับนานาชาติ ที่ Club Carving CNX

พบกับกิจกรรมดีๆ ที่จะทำให้เมืองเชียงใหม่ น่าอยู่มากยิ่งขึ้นใน “เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2565 ” (Chiang Mai Design Week 2022) ตั้งแต่วันที่ 3-11 ธันวาคม 2565 ณ ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ย่านล่ามช้าง ย่านช้างม่อย ย่านสันกำแพง และทั่วเมืองเชียงใหม่ ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่  www.chiangmaidesignweek.com หรือ Facebook: Chiang Mai Design Week