ท่องเที่ยว » ชุมชนโหล่งฮิมคาว ชวนเที่ยว กาดต่อนยอน ตอน “เซาะเศษ แป๋งศิลป์”

ชุมชนโหล่งฮิมคาว ชวนเที่ยว กาดต่อนยอน ตอน “เซาะเศษ แป๋งศิลป์”

22 พฤศจิกายน 2022
147   0

Spread the love

ชุมชนโหล่งฮิมคาว เชิญชวนเที่ยวงาน กาดต่อนยอน ตอน “เซาะเศษ แป๋งศิลป์”  ในระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2565  ชูแนวคิดชุมชนรักธรรมชาติ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากเศษวัสดุเหลือใช้

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 65 นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ สัญจร ณ กาดฉำฉา ชุมชนโหล่งฮิมคาว อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็นสถานที่จัดงานประจำปี กาดต่อนยอน ตอน “เซาะเศษแป๋งศิลป์” ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม นี้

นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ประธานชุมชนโหล่งฮิมคาว พร้อมด้วย นางสาวกัญจช์สรัญฌ์ มังคลาคิรี และ นาวสาวจาวรี ทองดีเลิศ คณะกรรมการจัดงานกาดต่อนยอน กล่าวว่า ในปีนี้ กาดต่อนยอนได้จัดขึ้นในธีม “เซาะเศษ แปงศิลป์” ซึ่งเกิดจากแนวคิดที่ชุมชนรักธรรมชาติ รักสีเขียวของต้นไม้ และรักศิลปวัฒนธรรมเป็นพื้นฐาน ทั้งยังเป็นการลดขยะในชุมชนด้วยการนำมาหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์ ซึ่งศิลปินในชุมชนได้สร้างสรรค์เศษวัสดุที่ทิ้งแล้วให้มีความงามทางศิลปะเพื่อเพิ่มมูลค่าของสิ่งของ และนำไปสู่การลดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โดยตลอดการจัดงานทั้ง 3 วัน จะมีการแสดงดนตรีเปิดหมวก และการแสดงศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ วันที่ 3 ธันวาคม 2565 มีการเสวนาในหัวข้อ “วัฒนธรรมกับต้นไม้การสร้างพื้นที่สีเขียวในชุมชนท่องเที่ยว” วันที่ 4 ธันวาคม 2565 กิจกรรม Workshop เซาะเศษ แป๋งศิลป์ และทำภาชนะด้วยวัสดุธรรมชาติ และวันที่ 5 ธันวาคม 2565 กิจกรรมการสร้างภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ และการพิมพ์ลายผ้าด้วยเศษใบไม้  ทั้งนี้ ร้านค้าทุกร้านภายในงานจะมีการใช้วัสดุจากธรรมชาติ มาใช้ทดแทนพลาสติกและโฟม เพื่อรณรงค์ลดขยะในพื้นที่ อีกด้วย.